Bereikbaarheid

 

Stichting Bedrijventerreinen Helmond zet zich in om de bereikbaarheid van Helmond te optimaliseren. Niet alleen voor reeds in Helmond gevestigde inwoners en ondernemingen, maar ook om Helmond als vestiginsplaats voor nieuwe bedrijven op de kaart te houden. Het aantrekkelijke ondernemersklimaat waarvoor Helmond al diverse malen geroemd is, mag niet worden ondergesneeuwd door het feit dat de toegangswegen tot de stad steeds sneller dichtslibben.

Samen met strategische partners als de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging en de Vereniging Industrieel Contact Helmond blijft Stichting Bedrijventerreinen Helmond lobbyen voor een betere bereikbaarheid van Helmond en de Peelregio in het algemeen. Stichting Bedrijventerreinen Helmond sluit aan bij diverse overleggen over multimodaal vervoer in de regio.


N279
In 2015 ging het nieuwe provinciale bestuur uit van het standpunt dat er geen sluitende noodzaak meer was voor de gehele Noordoostcorridor. Tevens is er onvoldoende draagvlak voor een Oostwestverbinding door het Dommeldal. In het Provinciaal Bestuursakkoord 2015-2019 komt deze verbinding daarom te vervallen en blijft de N279 2x1-baans en een 80 km-weg.

Ondanks het provinciaal bestuursakkoord blijft SBH toch lobbyen voor een N279 van 2x2 baans, met een lange omleiding om Dierdonk, Helmond. Dit om de economische positie van de Brainport-oost regio daadwerkelijk te versterken.

Kijk voor de huidige stand van zaken op N279

Melding maken

Heeft u een klacht, melding of tip?
Laat het ons weten!

Meldpunt SBH
(klacht, melding, tip m.b.t. bedrijventerreinen)

Meldpunt Stadswacht
(misstanden en overlastsituaties openbare ruimte)

Laatste Nieuws

  • 17-07-2018
  • Business challenge bedrijven
  • Lees meer
  • 17-07-2018
  • Wegwerkzaamheden Spoorstraat-kruising Engelseweg
  • Lees meer
  • 17-07-2018
  • Wegwerkzaamheden Berkveld-Deurneseweg
  • Lees meer

Nieuwsarchief

Blijf op de hoogte

Created by OJO Communications