Vraaggericht ontwikkelen

Vraaggericht ontwikkelen van werklocaties
De nieuwe manier van werken bij bedrijfshuisvestingsvragen

Ontwikkelingen gaan snel, zeker in deze nieuwe economische tijd. De vragen rondom huisvesting waar bedrijven en overheden mee worstelen zijn veranderd. In Helmond hebben bedrijfsleven en overheidspartijen een nieuwe manier van werken ontwikkeld waarbij er snel kan worden ingespeeld op de veranderende behoeften en tegelijkertijd maatschappelijke meerwaarde wordt gecreëerd. Vraaggericht ontwikkelen noemen we dat.

Ondanks een enorm aanbod en leegstand van werklocaties, vinden bedrijven vaak toch geen passende oplossing voor hun huisvestingsvragen. Maar kennen we de werkelijke behoefte van ondernemers? Wat is de vraag-achter-de-vraag?

Die vraag is het ijkpunt tot samen het antwoord is gevonden. Regels en grenzen staan ten dienste van het doel. Samen worden obstakels om tot het antwoord op de vraag te komen overwonnen. De ene keer door te kiezen voor een creatieve benadering, de andere keer door nieuwe ruimte te scheppen. Maatschappelijke waarden worden daarbij niet uit het oog verloren. En er is evenveel aandacht voor huisvestingsvragen van multinationals als voor die van starters.

Zo maken wij de weg vrij voor een toekomst waarin iedereen die zijn verantwoordelijkheid neemt een passende oplossing verdient. Co-creatie tussen overheid en bedrijfsleven zorgt immers voor oplossingen met draagvlak. Dat maakt vraaggericht ontwikkelen tot een manier van samenwerken met toekomst.

Bekijk op deze pagina ook een informatieve animatie over Vraaggericht ontwikkelen.

 

 

 

Melding maken

Heeft u een klacht, melding of tip?
Laat het ons weten!

Meldpunt SBH
(klacht, melding, tip m.b.t. bedrijventerreinen)

Meldpunt Stadswacht
(misstanden en overlastsituaties openbare ruimte)

Laatste Nieuws

  • 25-04-2018
  • Bijeenkomst Toekomstbestendige Maakindustrie: Groeien ondanks gebrek aan technisch personeel!
  • Lees meer
  • 25-04-2018
  • Helmond Stagestad 2018 een groot succes: dank aan alle deelnemende bedrijven
  • Lees meer
  • 20-04-2018
  • Volledig van het Aardgas af!
  • Lees meer

Nieuwsarchief

Blijf op de hoogte

Created by OJO Communications