Over SBH

Over Stichting Bedrijventerreinen Helmond

De parkmanagementorganisatie Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) is opgericht in 2008, met als doel het stimuleren, coördineren en optimaliseren van duurzame samenwerking van de Helmondse bedrijventerreinen en de daarop gevestigde ondernemers. In 2012 is bovendien de fusie van kracht gegaan, waarmee de tot dan toe losstaande verenigingen Stichting Beheer Hoogeindse OndernemersKring, Bedrijvenplatform BZOB en Stichting Collectieve Beveiliging Groot Schooten unaniem besloten om voortaan onder de paraplu van SBH te opereren.

In de jaren dat SBH nu als zelfstandige stichting opereert, is een groot netwerk opgebouwd en zijn diverse activiteiten van de grond gekomen. SBH is inmiddels tevens een onmisbare schakel in het contact tussen de verenigde ondernemers en de overheden, zoals de gemeente Helmond. SBH is de gesprekspartner voor ondernemers die gezamenlijk zaken willen oppakken. Enkele voorbeelden:

 • Stichting Bedrijventerreinen Helmond streeft naar continue communicatie met de ondernemers en relevante partners binnen Helmond en regionaal. Er verschijnt maandelijks een nieuwsbrief en er wordt meerdere malen per jaar een netwerkbijeenkomst georganiseerd; Helmond-breed of per terrein.
 • Het Keurmerk Veilig Ondernemen is van toepassing op de terreinen Hoogeind / De Weijer, BZOB Groot Schooten en Ganzewinkel / Helmond West. Schoon, heel en veilig op de terreinen zijn de speerpunten van KVO. Er is een intensieve samenwerking met de politie, brandweer, gemeente Helmond en ondernemers in de KVO koepel.
 • Collectieve camerabeveiliging is een integraal onderdeel van KVO. Op BZOB en Induma Oost is de collectieve camerabeveiliging in november 2012 opgeleverd. Op bedrijventerreinen Induma West, Hoogeind & De Weijer, Groot Schooten/Autmotive Campus en Helmond West is het project camerabeveiliging in volle gang. Het streven is om eind 2017 operationeel te kunnen zijn. Op Groot Schooten is tevens collectieve beveiliging in de vorm van mobiele surveillance van kracht.
 • De Helmondse Energie Community (HEC) richt zich op energiebewust en duurzaam ondernemen, Helmond-breed. In januari 2013 tekenden achttien partijen, inclusief de gemeente Helmond, het convenant. Ieder jaar komen daar nieuwe deelnemers bij. Jaarlijks worden thematische netwerkbijeenkomsten georganiseerd en vanaf 2017 start een jaarlijkse beursvloer waarbij aangesloten bedrijven elkaar informeren over alle mogelijkheden op energiegebied. Bedrijven zijn in de mogelijkheid om zich bij de community aan te sluiten. Binnen de HEC vallen ook diverse onderzoeken, zoals bijvoorbeeld het project Indusym; naar mogelijke reststroomkoppelingen.
 • De herstructurering van bedrijventerreinen staat hoop op de agenda van SBH. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met de gemeente Helmond en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Induma Oost is als eerste project gestart in oktober 2013, na vele jaren van lobbyen en het blijvend benadrukken van de noodzaak tot revitalisering. Binnen de herstructurering is nu ook de ‘Proeftuin Verdien de Ruimte’ van kracht, waarin gekeken wordt hoe gemeente en ondernemers op constructieve wijze tot resultaten kunnen komen. Zo kan bijvoorbeeld gekozen worden om soepeler met het bestemmingsplan om te gaan, als de ondernemer hier een tegenprestatie tegenover zet. Denk bijvoorbeeld aan het opknappen van de gevel en reclame-uitingen. Op dit moment loopt het project Induma West, dat vanuit het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil door de minister van infrastructuur en milieu, mw. drs. M.H. Schultz van Haegen, is geselecteerd als pilotproject.
 • SBH is één van de werkorganisaties en initiatiefnemers van de Stichting Ondernemersfonds Helmond. Helmond is de eerste stad in het zuiden waar het Ondernemersfonds is ingevoerd per 1 januari 2013. De Gemeenteraad stemde unaniem voor de invoering van het fonds. Dit fonds maakt het mogelijk om collectieve activiteiten te ontplooien en dynamische verbindingen te leggen. Elke zakelijke OZB-betaler betaalt mee. Het Ondernemersfonds verbindt ondernemers Helmond-breed; samen zorgen we voor cross overs tussen de profit en non-profit sector. Het Ondernemersfonds stimuleert en faciliteert deze samenwerkingsverbanden. Het fonds is er voor alle verenigde organisaties uit het centrum, de wijkwinkelcentra en de bedrijventerreinen. Maar ook voor de zorg, het onderwijs, sport, cultuur en landbouw. Binnen deze samenstelling wordt zo veel mogelijk gestreefd naar cross-overs: gezamenlijke initiatieven en activiteiten die er voorheen nog niet waren. Met de invoering van het Ondernemersfonds is het ‘free riden’ – het mee-profiteren van collectieve activiteiten zonder er zelf aan meebetaald te hebben – niet meer mogelijk. Tevens is sinds de invoering van het fonds elk bedrijf op de bedrijventerreinen ‘deelnemer’ aan het parkmanagement. Er hoeven dus geen lidmaatschapskosten meer betaald te worden en iedereen kan een beroep doen op de diensten van SBH.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl.

Melding maken

Heeft u een klacht, melding of tip?
Laat het ons weten!

Meldpunt SBH
(klacht, melding, tip m.b.t. bedrijventerreinen)

Meldpunt Stadswacht
(misstanden en overlastsituaties openbare ruimte)

Laatste Nieuws

 • 11-09-2018
 • 10 oktober 2018: Helmondse duurzaamheidsconferentie, speciaal voor bedrijven
 • Lees meer
 • 05-09-2018
 • Meer en betere truckparkeerplaatsen
 • Lees meer
 • 29-08-2018
 • Veilige bedrijventerreinen
 • Lees meer

Nieuwsarchief

Blijf op de hoogte

Created by OJO Communications