Nieuws

(Meer nieuws bekijken)

Corona test service

Uitval van medewerkers als gevolg van corona kan grote gevolgen hebben voor uw personeelsbezetting. Om verzuim als gevolg van corona zoveel mogelijk te beperken is er behoefte aan een snelle en betrouwbare coronatest die makkelijk uit te voeren is. 

In dit kader biedt Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) in samenwerking met Brightlabs (zusterlaboratorium te Venlo van Roba laboratorium te Deurne) een corona test service aan.

Wat houdt dit in?
Als deelnemer van SBH (dit zijn alle bedrijven die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen in Helmond) ontvangt u een kortingscode van 5,00 euro korting per monsterafnameset.
Deze sets kunt u verstrekken aan uw medewerkers. Zij kunnen zelf een monster nemen en hoeven dus niet naar een testlocatie. Het is namelijk een speekselafnamemethode waarbij geen gebruik gemaakt hoeft te worden van swabs waardoor deze ook veel comfortabeler is.

KORTINGSCODE AANVRAGEN

Wilt u gebruik maken van deze service, stuur dan een mailtje met een verzoek om de kortingscode naar: parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl  

Bestellen kan via: https://test-thuis.nl/product/pcr-test/

>Bestellingen gedaan voor 15.00 uur worden diezelfde dag nog verzonden.

Uitslag
Wanneer de medewerker het monster heeft genomen en zijn/haar gegevens heeft ingevuld kan deze het setje:

 • Per post versturen naar het lab in Venlo. Uitslag binnen maximaal 48 uur.
 • De test fysiek inleveren bij RobaLab in Deurne (Florijn 4, 5751 PC Deurne).
  Voor 15:00 uur ingeleverd = gegarandeerd de volgende dag uitslag. Alleen op werkdagen.

De uitslag wordt per mail aan de geteste persoon toegestuurd.

Voordelen van deze methode zijn: 
 • Als u enkele sets op voorraad legt, kunt u een medewerker direct zelf een monster laten afnemen en opsturen. U kunt natuurlijk ook alleen sets bestellen wanneer u deze nodig heeft; bij tijdige bestelling ontvangt u dan de set(s) normaliter de volgende dag.
 • De medewerker hoeft niet naar een testlocatie en er is geen wachttijd.
 • Indien medewerker negatief wordt getest, is de verzuimperiode minimaal.
 • Procedure is betrouwbaar: De monsterafnamemethode is bewezen vergelijkbaar met swab-afname en de analyse wordt uitgevoerd via gevalideerde PCR techniek.
 • Het proces is volledig AVG-proof.
 • Door samenwerking met Stichting Bedrijventerreinen Helmond ontvangt u een korting van € 5,00 euro per afname set op het tarief.

 

Bij bestelling accepteert u:

 • Dat in geval van een positief resultaat uw uitslag doorgeven wordt aan de GGD
 • Dat bij onvoldoende beschikbaar materiaal (te weinig speeksel in buisje ten opzichte van de handleiding) de test niet uitgevoerd wordt en u geen resultaat gerapporteerd krijgt
 • Dat bij elke diagnostische test en dus ook bij de gebruikte PCR test vals-positieve en vals-negatieve resultaten kunnen optreden: de door ons gehanteerde technologie is met RIVM panels gevalideerd. In nagenoeg alle gevallen levert dat een zeer betrouwbaar testresultaat op. Er is echter altijd een kleine kans op een zogenaamd vals-positieve (u bent niet besmet, maar de test uitslag geeft aan dat u wel besmet bent) of vals-negatieve (u bent wel besmet, maar de test uitslag geeft aan dat u niet besmet bent) uitslag. Daarnaast bestaat een kans dat het bij u afgenomen monster niet getest kan worden door andere oorzaken (bijvoorbeeld recent oraal gebruik van medicatie, alcohol, mondspoelmiddelen en/of andere verontreinigingen in de mond-, keel- en neusholten). Een test biedt derhalve nooit een absolute (100%) zekerheid op een (betrouwbaar) resultaat. Aan de uitslag van een test kunt u dan ook geen rechten ontlenen.

Laagdrempelige ondersteuning voor het MKB

SBH en Jibb+ starten vitaliteitsloket

Begin dit jaar werd tijdens de bedrijventerreinbijeenkomsten van SBH op Groot Schooten en Helmond West de pilot “vitaliteitsloket” gepresenteerd. Een initiatief van Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) en Stichting Jibb+.

Een groot deel van de gevestigde ondernemingen op de Helmondse bedrijventerreinen heeft minder dan 50 medewerkers in dienst. Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit zijn thema’s die voor deze ondernemers in de hectiek van alledag vaak weinig prioriteit kennen. Toch is het belangrijk om als MKB ondernemer klaar te zijn voor de toekomst.
Tijdens de bijeenkomsten van SBH bleek de behoefte groot en zijn de eerste afspraken al direct gemaakt. De start van een nieuwe pilot die in behoefte van het MKB moet voorzien. Zeker met de toenemende zorg om verzuim wegens psychische klachten / burn-out en het groeiende belang van doorstroming & ontwikkeling van personeel.

Bijzondere samenwerking

Vanuit diverse kanten wordt gestimuleerd om medewerkers een leven lang te laten leren en zichzelf te blijven ontwikkelen. Voor Stichting Bedrijventerreinen Helmond en Jibb+ geen reden om stil te zitten, maar om juist de samenwerking aan te gaan en het MKB te faciliteren.

“Klopt,” zegt manager van Jibb+ Berbel van Bree. “Jibb+ heeft een maatschappelijke rol en opdracht om in Helmond het thema ‘gezonde werkvloer’ op de agenda te krijgen. Naast samenwerking met onderwijs, zorg en maatschappelijke partners, vormt het bedrijfsleven ook een belangrijke schakel om te komen tot een vitaal Helmond. De reden dat Jibb+ deze kar mee trekt, is omdat een brede omgeving nodig is om verandering in gedrag te bewerkstelligen. Volwassenen bereiken we óók via de werkgever, dus het past bij alle initiatieven die we in de stad nemen om te komen tot een gezondere omgeving. Wij hebben hierin vooral een aanjagende en verbindende rol. Want werkgevers en werknemers weten lang niet altijd welke voorzieningen te gebruiken zijn. Samen met SBH zijn we gekomen tot een laagdrempelige ondersteuning van MKB ondernemers op genoemde thema’s.”

“We gaan ondernemers bewust maken van het belang  van ‘een leven lang leren & ontwikkelen’, aldus Niels Rutten van Stichting Bedrijventerreinen Helmond. “Doorstroom & uitstroom van ervaren personeel biedt kansen voor instroom vanuit onderwijs. Daarnaast kan de ondersteuning helpen om werknemers bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid t.a.v. duurzame inzetbaarheid en hen ondersteuning bieden in de praktische uitvoering hiervan”.

Esther van den Hurk van Vitaal Leven is aangesteld als adviseur en projectleider. “Het samenbrengen van vraag & aanbod zit in mijn DNA, evenals de wens om vanuit oprechte betrokkenheid mensen mentaal en fysiek in beweging te krijgen richting een vitaler en fijner leven.”

Het loket

De ondersteuning aan de ondernemers wordt georganiseerd in de vorm van een vitaliteitsloket. Dit loket heeft een vraagbaak-, advies- en doorwijsfunctie en wordt bemenst door Esther van den Hurk. Zij ondersteunt ondernemers om de vraag, de zorg of het probleem goed en volledig in kaart te brengen. Indien mogelijk krijgt de ondernemer direct advies over een passende aanpak. Waar nodig wordt de ondernemer in contact gebracht met een (bij voorkeur plaatselijke) dienstverlener die ondersteuning kan bieden bij de betreffende vraag of het probleem. Het loket kent overigens geen fysieke plek maar is bereikbaar via de website van SBH. Het voorziet in de nodige informatie en van daaruit kan tevens een afspraak worden ingepland. 

 

Voorbeelden van vragen die aan bod kunnen komen:

 • Ik ben bang dat een van mijn medewerkers het werk fysiek of mentaal niet kan volhouden en gaat uitvallen.
 • Wat kan ik als werkgever doen om een vitaler bedrijf te krijgen?
 • Wat levert het mij op als ik meer aandacht besteed aan de duurzame inzetbaarheid van mijn werknemers?
 • Wat kan ik als werkgever doen om mijn medewerker te laten inzien dat hij beter voor zichzelf zorgt?
 • Ik ben bang dat een van mijn medewerkers het werk fysiek of mentaal niet kan volhouden en gaat uitvallen.
 • Ik heb een medewerker die regelmatig verzuimt, wat kan ik doen?
 • Wat kan ik als werkgever doen om mijn medewerker te laten inzien dat hij beter voor zichzelf moet zorgen?
 • Mijn medewerker heeft problemen thuis en ik ben bang dat hij zich daardoor ziek gaat melden.
 • Ik maak me zorgen over de toekomst van mijn bedrijf.
 • Mijn medewerker heeft meer in zijn mars dan hij nu kan laten zien en ik ben bang dat hij binnenkort vertrekt.
 • Mijn personeelsbestand wordt steeds ouder, hoe zorg ik voor jonge instroom als ik niet kan uitbreiden?

Concrete vragen of zorgen van werknemers kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Ik voel me moe/uitgeblust en weet niet hoe ik daar verandering in kan krijgen.
 • Ik ervaar stress/onrust.
 • Ik wil af van mijn overgewicht.
 • Duurzame inzetbaarheid… wat is dat precies en wat betekent dat voor mij?
 • Ik ben langdurig uit de running i.v.m. ziekte, wat kan ik zelf doen om mijn herstel te versnellen?
 • Ik merk dat ik een dagje ouder word en moeite krijg met het bijhouden van het tempo.

 

Vraagbaak

Mochten er nu al vragen zijn dan kan contact opgenomen worden met Niels Rutten via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl of projectleider Esther van den Hurk via 06-43800521. Bekijk het loket.

 

Onderzoek MKB-vriendelijk beleid gemeente Helmond

Onderzoek naar MKB-vriendelijk beleid in de gemeente Helmond
 
Gemeente Helmond doet dit jaar mee met de verkiezing van de “MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland”. Ze zijn benieuwd naar uw mening als ondernemer in onze gemeente. Heeft u goed contact met de gemeente, of loopt u structureel ergens tegen aan? Wat is uw mening over de dienstverlening gedurende de huidige coronacrisis? We horen het graag.
 
Bent u eigenaar, bedrijfsleider of directeur?
 
Laat weten hoe MKB-vriendelijk het beleid van de gemeente Helmond is.

Vul de vragenlijst in via https://mkbvriendelijkstegemeente.nl/helmond 

Dit kost slechts 5 minuten van uw tijd en is volledig anoniem en vertrouwelijk. Na afloopt reikt MKB-Nederland een prijs uit aan de gemeente met het beste ondernemersklimaat. Kijk voor meer informatie over het onderzoek op https://www.mkb.nl/mkbvriendelijkstegemeente
 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking !

Zowerkthet.nl

Voorlopig blijft thuiswerken (waar mogelijk) de norm om corona onder controle te houden.

 • Hoe faciliteer je werknemers om thuis te werken?
 • Wat is de beste manier van reizen als je toch naar je werk gaat?

Zowerkhet.nl ondersteunt werkgever en werknemers hierin met tips, tools en inspirerende voorbeelden.

Op Zowerkhet.nl is de kennis gebundeld van achttien regionale mobiliteitsnetwerken.

Stichting bedrijventerreinen Helmond

Helmond kent een rijke historie vol industrieel erfgoed. Maar ook vandaag de dag is het een echte ondernemersstad met een vooruitstrevend ondernemersklimaat. Niet voor niets werd Helmond meerdere malen verkozen tot MKB-vriendelijkste stad van het land. Daarnaast ligt de stad midden in de Brainport Regio Eindhoven: de slimste regio ter wereld!

Samen sterk
Op de bedrijventerreinen is een sterke operationele parkmanagementorganisatie actief onder de Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH). Een organisatie van, voor en door lokale ondernemers. Alle op de bedrijventerreinen gevestigde ondernemers/ondernemingen nemen automatisch deel, via het Ondernemersfonds. Van grote multinational, tot kleine MKB’ er. Diverse (collectieve) activiteiten zijn hierdoor al gerealiseerd en SBH is tevens een onmisbare schakel in het contact tussen de verenigde ondernemers onderling en tussen overheden, zoals de gemeente Helmond. SBH is de gesprekspartner voor ondernemers die gezamenlijk zaken oppakken!

Op deze website vind je alle informatie over de zaken waarvoor Stichting Bedrijventerreinen Helmond zich inzet. Verdeeld onder vier belangrijke kernthema’s. Van actuele projecten en nieuwsberichten tot aan praktische tips waarmee je als ondernemer je voordeel kunt doen. Volg onze pagina op LinkedIn en blijf zo ook via social media op de hoogte van handige links, voordelen en nieuwe ontwikkelingen op jouw bedrijventerrein. Vergeet je ook niet in te schrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief, rechtsonder op deze pagina. Wij komen graag met je in contact! 

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.