Nieuws

(Meer nieuws bekijken)

Nieuwe directeur Food Tech Brainport

Jos de Boer (47) uit Vessem is vanaf 1 juni 2019 gestart als directeur van Food Tech Brainport. Hij gaat zich bezighouden met de doorontwikkeling van Food Tech Brainport.

Een mooie nieuwe uitdaging
Als voormalige marketing innovatie manager bij DFE Pharma (internationale samenwerking tussen Friesland Campina en Fonterra uit Nieuw Zeeland) en director global marketing bij Langen Group (internationale verpakkingsindustrie met focus op de voedingsmiddelenindustrie) heeft hij kennis en ervaring in het leiden en versnellen van innovatieprojecten. “Ik vind het een eer om te mogen werken voor een ambitieuze organisatie zoals Food Tech Brainport. Een mooie nieuwe uitdaging.’’, zegt Jos de Boer. Ook het bestuur van Food Tech Brainport is blij met de komst van Jos: ‘’We zijn blij Jos te kunnen benoemen en daarmee een nieuwe stap in de ontwikkeling van Food Tech Brainport te zetten. Food Tech Brainport wil in zijn ambitie als internationaal expertisecentrum op het terrein van gezonde en duurzame voeding, de food en tech sector ondersteunen in haar innovatie-ambitie’.

Verantwoordelijkheden 
‘’We willen voor MKB-bedrijven technologische ontwikkelingen mogelijk maken die bijdragen aan gezonde voeding en het voorkomen van voedselverspilling. De primaire focus ligt op het implementeren van het businessplan en het aantrekken van innovatieve bedrijvigheid. De visie van Food Tech Brainport is een visie die ik graag verder wil gaan uitdragen.’’, zegt Jos de Boer. Naast het aantrekken van nieuwe innovatieve technologieën, is Jos tevens verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van het bestaande netwerk, het vertalen van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen naar de organisatie en is hij het eerste aanspreekpunt van het stichtingsbestuur van Food Tech Brainport.

Over Food Tech Brainport
Om over 30 jaar nog genoeg voedsel te kunnen produceren voor iedereen ter wereld zijn meer duurzame, gezonde en betaalbare productie- en conserveringsmethoden nodig. Food Tech Brainport biedt bedrijven toegang tot faciliteiten, kennis, kapitaal en internationale netwerken om die technologische ontwikkelingen te versnellen. We dragen bij aan gezondere en circulaire voeding in de volgende technologiedomeinen: milde scheiding, milde conservering, benutten van alle grondstoffen uit het product, robotica, High Tech en sensoring.


Jos de Boer – Nieuwe directeur van Food Tech Brainport

KVO-Schouwen bedrijventerreinen juni

KVO-Schouwen bedrijventerreinen

Half juni hebben de periodieke schouwrondes op de bedrijventerreinen met de samenwerkende KVO-partners weer plaatsgevonden. Politie, brandweer, gemeente, parkmanagement en ondernemers maken dan gezamenlijk een inspectieronde en controleren op misstanden en zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Hiermee werken we continu aan een kwalitatieve- en veilige uitstraling van de bedrijventerreinen, hetgeen leidt tot een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. Schouwen gebeurt tenminste 2 keer per jaar, tijdens dag- en avondrondes. De KVO partners; politie, brandweer, gemeente, ondernemers en parkmanagement vergaderen daarnaast nog tenminste 4 keer per jaar om aan de hand van een plan van aanpak de continuïteit van kwalitatieve en veilige bedrijventerreinen te bewaken.

Hercertificering certificaat
In april 2019 is het Keurmerk Veilig Ondernemen certificaat opnieuw behaald en is geldig tot april 2022.

Bevindingen
Over het algemeen zien de terreinen er goed uit. Er zijn enkele zaken geconstateerd als kapotte (straatnaam)borden, scheef staande straatverlichting, zwerfvuil en op diverse plekken veel onkruid. De acties daarop zijn inmiddels uitgezet en waar nodig zullen ook ondernemers worden aangesproken om hun 'zaken' op te lossen. Goed om te zien dat veel ondernemers hun eigen terrein netjes onderhouden. Dat draagt enorm bij aan de uitstraling van de omgeving. 

Meldingen/tips
Als ondernemer kunt u ook uw steentje bijdragen om de bedrijventerreinen schoon, heel en veilig te houden. Zorg dat uw eigen terrein netjes op orde is en meld zaken die overlast veroorzaken in de openbare ruimte. Wij doen ons uiterste best om meldingen prioriteit te geven bij de gemeente.
Stichting Bedrijventerreinen Helmond staat tevens ten allen tijde open voor tips en ideeën omtrent de openbare ruimte op de bedrijventerreinen. parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl of 0492-792350.
Vernieuwde website "Alle lichten op groen"

Deze week werd de geheel vernieuwde website van "Alle Lichten op Groen" gelanceerd. Dit is een platform van samenwerkende partners in Helmond waar alle inspanningen rond verduurzaming bij elkaar komen. Iedereen kan een steentje bijdragen aan de klimaatambities van de stad.

Speciaal voor ondernemers biedt de website praktische tips van andere ondernemers, inspirerende voorbeelden en subsidiemogelijkheden. Daarnaast kunnen ondernemers via deze weg ook gebruik maken van de helpdesk van Stichting Bedrijventerreinen Helmond waar men terecht kan met vragen over duurzaam ondernemen.

2e fase werkzaamheden Varenschut

Bewoners informatiebrief


Geachte ondernemer,


Middels deze brief stellen wij u in kennis van het volgende.

Op dinsdag 11 juni 2019 starten wij met de 2e fase van de reconstructie van de Varenschut.
Als de werkzaamheden conform planning uitgevoerd gaan worden is deze fase gereed op 18 juli 2019.

Bereikbaarheid
Uw bedrijf zal conform onderstaande tekening bereikbaar blijven, bij de asfalteringswerkzaamheden zal er wel enige hinder optreden voor uw bedrijf. 
https://www.bedrijventerreinenhelmond.nl/media/a841b8f3-aee6-48bd-811f-d2c60a6d7430

Overlast
Er zal enige overlast ontstaan door onze werkzaamheden en de aanwezigheid van machines, vrachtauto’s e.d. Uiteraard zullen wij trachten om deze overlast tot een minimum te beperken.

Contact
Bij vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met onze uitvoerder Jan Zeelen welke te bereiken is op 06-82538432.

Wij danken u voor uw medewerking en vertrouwen op een prettige samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Namens BLM Wegenbouw BV

 J.(Jos) Tinnemans
Medewerker Bedrijfsbureau

Stichting bedrijventerreinen Helmond

Welkom op de website van Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH). Helmond kent een rijke historie vol industrieel erfgoed. Maar ook vandaag de dag is Helmond een echte ondernemersstad. Niet voor niets werd Helmond meerdere malen verkozen tot MKB-vriendelijkste stad van het land. Daarnaast ligt de stad midden in de Brainport Regio Eindhoven: de slimste regio ter wereld!

SBH zet zich in om het Helmondse bedrijfsleven nog beter te optimaliseren. Dit doen we door het realiseren van collectieve wensen van ondernemers op de Helmondse bedrijventerreinen BZOB, Hoogeind & de Weijer, Helmond West, Groot Schooten, Automotive Campus en overige terreinen. SBH is een organisatie van, voor en door  plaatselijke ondernemers. Samen streven we naar een optimaal vestigings- en ondernemingsklimaat in Helmond.

Stichting Bedrijventerreinen Helmond

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.