Nieuws

(Meer nieuws bekijken)

Vraag vóór 29 januari uw Tegemoetkoming Vaste lasten (TVL) aan

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw #mkb-onderneming te betalen?
Vraag vóór 29 januari uw Tegemoetkoming Vaste lasten (TVL) aan. Op vrijdag 29 januari, 17:00 uur sluit het loket voor TVL Q4 2020. Vraag nu uw TVL aanvraag voor Q4 aan, zodat u deze steun niet misloopt

Alleen bij TVL Q4 2020 ontvangt u automatisch ook de opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) of Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD), als u aan de voorwaarden voldoet. Deze opslagen zijn eenmalig en niet los van de TVL aan te vragen. Na 29 januari om 17:00 uur kunt u géén TVL met HVA of VGD meer aanvragen.

Voor dit kwartaal komen ondernemers uit alle bedrijfssectoren in aanmerking. Met de adviestool is in 3 stappen te zien of je in aanmerking komt voor TVL, een opslag en welk bedrag je mogelijk kunt aanvragen.

Meer informatie via: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl 

Een gezond en succesvol 2021!

Wij wensen iedereen een gezond en succesvol 2021! Dat het een jaar mag worden waarin we volop kunnen ondernemen en elkaar weer veilig mogen ontmoeten.

Als Stichting Bedrijventerreinen Helmond zetten we ons ook dit jaar weer in voor een optimaal ondernemersklimaat op de bedrijventerreinen in Helmond.

Een jaar waarin we op weg gaan naar één van de best beveiligde bedrijventerreinen van Nederland. Met een meer circulaire en duurzame omgeving, in zowel bedrijfspanden als in de openbare ruimte. Een jaar waarin we nog meer gaan inzetten om talentvolle krachten aan te trekken maar zeker ook te behouden voor de toekomst van onze regio.

 

‘Wij houden je in de gaten’

Beveiligingsconcept voor alle bedrijventerreinen in Helmond met preventie voorop !

Met ruim 70 bewakingscamera’s, de inzet van mobiele surveillanten, live observatie in de nacht en donkere dagen, alarmopvolgingen bij bedrijven, de permanente inzet van een terreinconciërge worden stappen gezet. Met ook nog een nauwe samenwerking met de politie rolt Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) op alle bedrijventerreinen in Helmond het beveiligingsconcept ‘veilig en beveiligd ondernemen’ uit. Een groot aantal ondernemers heeft zich inmiddels al aangesloten bij het collectief. Frits Rutten, parkmanager bedrijventerreinen van SBH: “Op bedrijventerrein BZOB en Groot Schooten doen ondernemers mee en we zien daar dat het werkt. Met een campagne willen we de komende tijd ondernemers op de andere terreinen in Helmond vragen zich aan te sluiten bij het collectief.”

Hoe meer ondernemers zich aansluiten, des te beter het werkt. Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) is van en voor alle bedrijven die gevestigd zijn op Helmondse bedrijventerreinen. Samen met ondernemers zorgen zij voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigings- en ondernemingsklimaat. De stichting faciliteert, organiseert en verbindt zodat ondernemers veilig en zorgeloos kunnen ondernemen.

Onder kernthema Schoon, Heel & Veilig is een beveiligingsconcept van kracht met als doel ondernemers Veilig en Beveiligd te laten ondernemen en dus de criminaliteit op de bedrijventerreinen terug te dringen.

Dag en nacht toezicht
Samenwerken is het sleutelwoord bij daadkrachtige beveiliging. In samenwerking met ondernemers, politie, gemeente, beveiligingsbranche en verzekeraars verhoogt SBH de veiligheid op de Helmondse bedrijventerreinen op effectieve wijze. De stichting onderhoudt tevens het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), waarin naast bovengenoemde partijen ook de brandweer vertegenwoordigd is. In het kader van deze publiek-private samenwerking is op 1-1-2020 het Regionaal VeiligheidsLab Helmond (RVLH) geopend. Het veiligheidslab is gevestigd op de Automotive Campus in Helmond. Slim samenwerken in de aanpak van criminaliteit staat er centraal. De afgelopen tijd is het beveiligingsconcept vervolmaakt. Met de ingebruikname van de uitkijkruimte in het RVLH worden alle bedrijventerreinen nu dag en nacht in de gaten gehouden. Mét directe opvolging en politieactie waar nodig.

Sneller signaleren
Frits Rutten: “De surveillance en alarmopvolging zijn in deskundige handen van Animale Beveiliging, onze veiligheidspartner. Alarmopvolging, mobiele surveillance en cameratoezicht zijn zo in één hand. We ontzorgen de ondernemer” Nico Klaassen, eigenaar Animale Beveiliging: ‘Als echt Helmonds familiebedrijf kennen wij dit gebied als geen ander. Samen met een gemotiveerd, goed opgeleid team beveiligers, waken we dag en nacht over de veiligheid van nu al een groot aantal Helmondse bedrijven, winkels en woningen. Het beveiligingscollectief zie ik als grote meerwaarde met extra cameratoezicht en continue samenwerking. We signaleren zaken nog sneller dan voorheen’.

Preventieve werking voorop
Het beveiligingsconcept vermindert risico op inbraak, vandalisme of brandstichting. Preventie staat voorop door vroegtijdige signalering en adequate actie. Er is een vast beveiligingsteam dat bekend is met bijzonderheden en dreigingen in het gebied. En – heel belangrijk – er is razendsnelle alarmopvolging door permanente aanwezigheid op de bedrijventerreinen, zowel fysiek als digitaal. Frits Rutten: “Het spreekt voor zich dat hoe meer ondernemers deelnemen, hoe langer surveillanten aanwezig zijn en des te meer controle eris. Wij willen in Helmond de best beveiligde bedrijventerreinen van ons land realiseren. Met de uitrol van dit concept zetten we hierin een belangrijke stap. ”Het collectief is gegoten in een concept, waarbij mens en techniek elkaar versterken. Een combinatie van slimme camerabewaking, fysieke

bemensing en korte communicatielijnen.

‘Wij willen in Helmond de best beveiligde bedrijventerreinen van ons land realiseren’

De speerpunten op een rij:

  • Cameratoezicht 24/7 in de openbare ruimte Live cameraobservatie 7 dagen per week van 22.00 - 06.00u
  • Fysieke preventieve surveillancerondes door mobiele beveiligers met auto op random tijdstippen
    (dag-nachtweekend)
  • Snelle alarmopvolgingen bedrijfspand (optie)
  • Directe aansturing van mobiele surveillanten en politie bij verdachte situaties
  • Ondersteuning d.m.v. camerabeelden
  • Ondersteuning van terreinconciërge bij calamiteiten (kantooruren) bij inbraak/diefstal/calamiteiten

 

Frits en Niels Rutten: ‘Samen staan de ondernemingen sterker’ 
Foto: Joost Duppen

Wat houdt het collectief precies in?
Aan de toegangswegen van alle bedrijventerreinen staan beveiligingscamera’s en tevens op strategische posities aan binnenwegen. Die camera’s draaien 24/7 en beelden zijn tot 28 dagen later terug te kijken. Dat is erg waardevol bij aangiftes van o.a. inbraak en diefstal en in enkele gevallen ook voor de verzekering van bedrijven. De camerabeelden worden veilig opgeslagen en uitgekeken in het Regionaal VeiligheidsLab Helmond op de Automotive Campus. Dagelijks, tijdens de meest risicovolle uren, worden de camera’s live uitgekeken door camera-beveiligingsobservanten. Zij alarmeren bij verdachte situaties de mobiele surveillanten en indien nodig de politie. Ook begeleiden zij de surveillanten al meekijkend via de camera’s naar de juiste locatie. Er zijn korte lijnen en er is continu contact over en weer. Heeft een deelnemend bedrijf ook de alarmopvolging in combinatie met het collectief geregeld, dan wordt tijdens een alarmmelding ook meegekeken in de directe omgeving.

Gestolen aanhanger
Frits Rutten vervolgt: “Menig bedrijf heeft tegenwoordig zelf beveiligingscamera’s hangen op eigen terrein (buiten en binnen). Die camera’s kunnen worden ontsloten in samenwerking met onze private veiligheidspartner. Hoe meer ogen, hoe beter de controle. Samen staan we immers sterker. Recent is aan de hand van gezamenlijke camerabeelden een gestolen aanhanger teruggevonden. Zelfs binnen twee dagen na melding weer terug bij de eigenaar. Een mooi, effectief voorbeeld van deze samenwerking.” Beveiligingscamera’s hebben een grote preventieve werking, desalniettemin is helaas niet alles te voorkomen. Is er iets voorgevallen bij uw bedrijf? Doe altijd aangifte bij de politie! Ook bij een (vermoedelijke) poging tot criminaliteit. “Wij zullen er voor de deelnemers aan het collectief alles aan doen om z.s.m. beelden terug te kijken en de waardevolle en relevante beelden voor u veilig te stellen,” aldus Frits. “Die beelden leveren wij rechtstreeks aan de politie. Een extra stukje ontzorgen.”

Actie van mobiele surveillance
Mobiele surveillanten houden de bedrijventerreinen goed in de gaten. Zij rijden dagelijks rondes over alle bedrijventerrein. In wisselende patronen en op random tijden. Vooral op tijden dat de terreinen er ‘verlaten’ bij liggen. Zodra de mobiele surveillanten tijdens de controleronde iets opvalt wordt er direct actie ondernomen. Zij kunnen rechtstreeks schakelen met de politie en cameraondersteuning oproepen tijdens de live uitkijk-uren. Dat betekent dus snelle en adequate handelingssnelheid wanneer nodig. Nico Klaassen zegt dan ook: “We werken met een vast team van gemotiveerde en goed opgeleide beveiligers, die goed bekend zijn met de bijzonderheden en dreigingen op onze terreinen. Alle deelnemende bedrijven worden tijdens de nachten weekendrondes bezocht door de mobiele surveillanten. Hierbij letten de surveillanten naast de algemene veiligheid onder andere op openstaande ramen en deuren, ‘voorwerk’, braaksporen etc. Tevens zullen zij kleine mankementen aan u melden, zoals het niet branden van een buitenlamp of een kapot hekwerk.”

Alarmopvolging
Deelnemen aan het collectief betekent ook dat alarmmeldingen in uw bedrijf indien gewenst kunnen worden opgevolgd door de mobiele surveillanten. Razendsnel, omdat die immers al op de bedrijventerreinen aanwezig zijn. Ondernemingen sluit daarvoor een separate overeenkomst alarmopvolgingen met veiligheidspartner Animale. Of het een inbraakmelding, brandmelding of technische storing is, dat maakt niet uit. De mobiele surveillanten gaan na melding altijd naar dit bedrijf. Het voordeel voor ondernemers? Nico Klaassen: “U hoeft zelf niet het bed uit, loopt géén onnodig risico, de surveillanten zijn vele malen sneller aanwezig en weten vakkundig te handelen. Uiteraard wordt u de volgende ochtend op de hoogte gebracht, of wanneer dit noodzakelijk is direct na of tijdens de melding.”

Terreinconciërge
Met extra handen, ogen en oren is terreinconciërge Henry van Dongen overdag een vaste beveiligingswaarde op de bedrijventerreinen. “Ik weet wat er speelt en leeft in het gebied. Aan mij de taak om daar zo goed mogelijk op in te spelen. Altijd vanuit het oogpunt van de ondernemer. Dat betekent oplossen waar nodig en ondersteunen waar mogelijk. Informatie ontvangen is een belangrijke factor, dus ik ga voor goede contacten met ondernemers en zorg voor korte lijnen met partners. We signaleren zaken steeds eerder. Door de continue samenwerking en informatie binnen het beveiligingscollectief creëren we een preventieve werking. Ik merk dat ondernemers het prettig vinden om er niet alleen voor te staan op veiligheidsgebied. Ik informeer ze graag aan de voorkant, maar ondersteun ook in het geval er toch een inbraak of diefstal heeft plaatsgevonden of wanneer bijvoorbeeld overlast is van hangjongeren. Als oud-gediende van de politie kan ik hier echt mijn ei in kwijt.”

‘Geen overlast meer. De aanpak werkt!’
Marc Kuipers, General manager bij Place for Bizz: ‘Wij hadden veel last van rommel en zwerfvuil op en in de nabijheid van ons terrein. Dat geeft uiteraard niet de uitstraling die wij willen, maar daarnaast is het ook een onveilig gevoel dat er in avonden/nachten mensen op het terrein zijn die er niet horen. Omdat wij deelnemen aan het collectief is er na melding direct actie ondernomen. Met de inzet van cameratoezicht en mobiele surveillanten in avond, nacht en weekend werden de ‘daders’ snel in kaart gebracht. Vervolgens is vanuit het collectief de politie ingeschakeld. En de aanpak werkt. Wij hebben geen overlast meer en kunnen weer met een veilig gevoel ondernemen’.

 

Al 10 jaar Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een proces dat de veiligheid bevordert, maar het is bovenal een instrument dat de samenwerking borgt en dat zorgt voor een constructieve overlegstructuur. Frits: “Uitgangspunt is een duurzame samenwerking tussen alle partijen. Op bedrijventerreinen Helmond werken ondernemers, gemeente Helmond, politie en brandweer continu samen aan het verbeteren van de veiligheid op de bedrijventerreinen. Het keurmerk is dan ook al ruim tien jaar in bezit.” Iedere drie jaar vindt een hercertificering plaats, afgenomen door keuringsinstantie KIWA. Stichting Bedrijventerreinen Helmond is kartrekker van deze samenwerking, waaruit onder andere het beveiligingscollectief is voortgekomen.

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Frits en Niels Rutten zeggen dan ook: “Als SBH vinden wij het belangrijk dat onze terreinen toekomstbestendig zijn en blijven. Daar hoort zorgdragen voor de maatschappij natuurlijk bij. Naast onze lopende projecten, vinden wij een duurzame inzetbaarheid van mensen vanzelfsprekend. Dat hebben we meegenomen in de keuze van een veiligheidspartner’. Die partner, Animale Beveiliging, heeft vijf medewerkers in dienst, die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hadden.” Nico Klaassen: “We zien iedere medewerker als individu met ieder zijn/haar eigen talenten. Niemand is hetzelfde en iedereen uniek. Door een gezonde mix van medewerkers blijven we als organisatie extra gemotiveerd en zijn we goed voorbereid op de toekomst.” Ook in het Regionaal VeiligheidsLab Helmond lopen gesprekken voor een gezamenlijk traject in social return. “Samen met de gemeente en Senzer kijken we naar de mogelijkheden”, aldus Frits.

 
Veiligheidspartner Animale Beveiliging
Voor de uitvoering van de beveiligingsdiensten in het collectief heeft Stichting Bedrijventerreinen Helmond een raamovereenkomst gesloten met Animale Beveiliging BV. Een lokaal beveiligingsbedrijf dat met meer dan 50 jaar ervaring een begrip in Helmond en omstreken is.  Animale Beveiliging is gecertificeerd door het Keurmerk Beveiliging van de Nederlandse Veiligheidsbranche, in bezit van ISO 9001:2015, EN 50518, ISO 9001:27001, NEN 22301 én erkend lid van Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven. Samen met Klaassen Total Security maakt Animale deel uit van één concern. Animale Beveiliging opereert lokaal in en vanuit Helmond. Klaassen Total Security is landelijk actief en werkt vanuit het eigen Monitoring and Alarm Receiving Centre (EN 50518 gecertificeerd) te Rosmalen.

Door bundeling van kennis, ervaring, mensen & middelen van beide bedrijven, bereiken zij een synergie-effect waarmee ze de kwaliteit van hun beveiligingswerkzaamheden voor hun klanten op een zo hoog mogelijk niveau hebben en houden.

 

 

Stichting bedrijventerreinen Helmond

Helmond kent een rijke historie vol industrieel erfgoed. Maar ook vandaag de dag is het een echte ondernemersstad met een vooruitstrevend ondernemersklimaat. Niet voor niets werd Helmond meerdere malen verkozen tot MKB-vriendelijkste stad van het land. Daarnaast ligt de stad midden in de Brainport Regio Eindhoven: de slimste regio ter wereld!

Samen sterk
Op de bedrijventerreinen is een sterke operationele parkmanagementorganisatie actief onder de Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH). Een organisatie van, voor en door lokale ondernemers. Alle op de bedrijventerreinen gevestigde ondernemers/ondernemingen nemen automatisch deel, via het Ondernemersfonds. Van grote multinational, tot kleine MKB’ er. Diverse (collectieve) activiteiten zijn hierdoor al gerealiseerd en SBH is tevens een onmisbare schakel in het contact tussen de verenigde ondernemers onderling en tussen overheden, zoals de gemeente Helmond. SBH is de gesprekspartner voor ondernemers die gezamenlijk zaken oppakken!

Op deze website vind je alle informatie over de zaken waarvoor Stichting Bedrijventerreinen Helmond zich inzet. Verdeeld onder vier belangrijke kernthema’s. Van actuele projecten en nieuwsberichten tot aan praktische tips waarmee je als ondernemer je voordeel kunt doen. Volg onze pagina op LinkedIn en blijf zo ook via social media op de hoogte van handige links, voordelen en nieuwe ontwikkelingen op jouw bedrijventerrein. Vergeet je ook niet in te schrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief, rechtsonder op deze pagina. Wij komen graag met je in contact! 

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.