Nieuws

(Meer nieuws bekijken)

Open dag Het Beginstation

Innovation Challenge bedrijventerrein De Weijer

Beste Lezer,

Wij zijn Wiebe, Tim en Rob, medewerkers van AAE, en volgen een intern Young Leadership Program bij AAE dat is gericht op onze persoonlijke ontwikkeling. Onderdeel van dit programma is een Innovation Challenge. Ons doel is om een “Wij”-gevoel te creëren op bedrijventerrein De Weijer in Helmond.

Van dhr. Frits Rutten van Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) hebben wij de mogelijkheid gekregen ons te presenteren aan jullie, waarvoor dank!

In het kader van deze Challenge vond op 13 maart j.l. een We-meetup plaats in de kantine van AAE. De meetup stond geheel in het teken van elkaar beter leren kennen. Diverse bedrijven gevestigd op bedrijventerrein De Weijer hebben door middel van een korte presentatie een indruk gegeven van wie ze zijn, wat ze doen, waar ze voor staan en wat hun doel is. Buiten de aanwezige bedrijven zijn er meer bedrijven geïnteresseerd.

Uit de meetup en tijdens de aansluitende borrel is gebleken dat er verschillende raakvlakken zijn of kunnen ontstaan: zakelijk, organisatorisch, gemeenschappelijke “problemen” en uitdagingen of nog anders.

Een volgende stap in het bereiken van ons doel is een heel positief gesprek geweest met dhr. Frits Rutten. Daaruit is gebleken dat SBH en ons doel van de Innovation Challenge elkaar kunnen steunen en versterken. Bedrijventerrein De Weijer is nu niet direct vertegenwoordigd in 1 van de werkgroepen van SBH.

Ons doel is dat er blijvende binding ontstaat op bedrijventerrein de Weijer waarbij een Wij-gevoel de basis is. Wij zijn in ieder geval nog gemotiveerder geraakt door het enthousiasme tijdens de We-meetup en door de steun van SBH! Op korte termijn gaan we vervolgstappen zetten waarbij de wensen en ideeën van de bedrijven heel belangrijk zijn!

Kijk ook eens op www.WatdoenWeijer.nl en meld je aan!

Met vriendelijke groet,

Tim van de Ven / Wiebe Weber / Rob van den Einden

Steun in de rug bij (her)ontwikkelen vastgoed?

Het ROW is er om bestaande bedrijventerreinen binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven te versterken. Bent u ondernemer, vastgoedeigenaar of gebruiker van vastgoed? Heeft u behoefte aan huisvesting om te kunnen ondernemen? Zoekt u deze op een bestaand bedrijventerrein? En heeft u hiervoor extra kapitaal nodig, dan kan het ROW u misschien helpen. 

Aanvragen 
Op 10 april is de derde financieringsronde gestart. Heeft u een project dat zonder additionele financiering niet lukt dan kunt u mogelijk voor één va de volgende periodes een aanvraag indienen:

De derde tranche loopt van: 10 april tot 10 juni 2019. In totaal is € 4,5 mln. beschikbaar.

Naast het financieren van projecten wil het ROW u graag (financieel) helpen om uw projectidee te vertalen naar een plan/ aanvraag. Hiervoor kunt u, onder bepaalde voorwaarden een SUBSIDIE krijgen tot maximaal 50% van de kosten. Zie in bijgevoegd document de werking van deze regeling.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Stedelijk Gebied Eindhoven via het volgende webadres: http://stedelijkgebiedeindhoven.nl/werken/row/ 

Wanneer u vragen heeft over dit fonds of overweegt een project in Helmond aan te melden, dan kunt u contact opnemen met de volgende personen:

  • Frits Rutten, parkmanager bedrijventerreinen Helmond (via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl of 0655154638)
  • Tom Verbruggen, gemeente Helmond (via t.verbruggen@helmond.nl of 0492-587848)

Keurmerk Veilig Ondernemen opnieuw voor 3 jaar behaald!!

Goed nieuws!! Zojuist heeft de werkgroep KVO de audit gehad voor hercertificering en......het Keurmerk Veilig Ondernemen is weer binnen voor de komende 3 jaar! 

In samenwerking met politie, brandweer, gemeente en ondernemers is de afgelopen jaren hard gewerkt om de bedrijventerreinen op de drie KVO-speerpunten ‘SCHOON, HEEL en VEILIG’ naar een hoger niveau te tillen. Daarin is de werkgroep KVO absoluut geslaagd! 

Meer weten over Keurmerk Veilig Ondernemen.

 

Stichting bedrijventerreinen Helmond

Welkom op de website van Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH). Helmond kent een rijke historie vol industrieel erfgoed. Maar ook vandaag de dag is Helmond een echte ondernemersstad. Niet voor niets werd Helmond meerdere malen verkozen tot MKB-vriendelijkste stad van het land. Daarnaast ligt de stad midden in de Brainport Regio Eindhoven: de slimste regio ter wereld!

SBH zet zich in om het Helmondse bedrijfsleven nog beter te optimaliseren. Dit doen we door het realiseren van collectieve wensen van ondernemers op de Helmondse bedrijventerreinen BZOB, Hoogeind & de Weijer, Helmond West, Groot Schooten, Automotive Campus en overige terreinen. SBH is een organisatie van, voor en door  plaatselijke ondernemers. Samen streven we naar een optimaal vestigings- en ondernemingsklimaat in Helmond.

Stichting Bedrijventerreinen Helmond

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.