Nieuws

(Meer nieuws bekijken)

Steun in de rug voor Helmondse ondernemers

REGIONAAL ONTWIKKELINGSFONDS WERKLOCATIES 

Via de nieuwsbrief van Stichting Bedrijventerreinen Helmond hebben wij u eerder al geïnformeerd over de mogelijkheden van het Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties (ROW). Het door de gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) gevuld fonds steunt ondernemers bij het verbeteren van de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen. Het ROW ondersteunt projecten die zonder een (financiële) impuls niet gerealiseerd kunnen worden. Neemt een ondernemer een ruimtelijk initiatief dat ook werkgelegenheid, innovatie of samenwerking stimuleert, dan kan hij of zij daarbij een steuntje in de rug krijgen.

Aanvragen indienen
Voor 2019 zijn er twee momenten waarop een aanvraag kan worden ingediend:

  • 31 januari tot 31 maart 2019         
    2de tranche met een maximum van € 3 mln.

  • 10 april tot 10 juni 2019               
    3de tranche waarbij het maximum is vastgesteld op € 3 mln. en de niet toegekende middelen uit de 2de tranche.

Stimuleringssubsidie om tot aanvraag te komen
Om partijen te stimuleren tot een aanvraag te komen, is daarnaast een subsidie beschikbaar voor het opstellen van een businesscase. Hiermee kan met externe expertise een huisvestingsvraagstuk worden uitgewerkt tot een plan. Met dit plan kan vervolgens een aanvraag bij het ROW worden gedaan.

Meer informatie vindt u op de website van het Stedelijk Gebied Eindhoven via www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/row/

Wanneer u vragen heeft over dit fonds of overweegt een project in Helmond aan te melden, dan kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Frits Rutten, Parkmanager SBH via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl  06-55154638
Tom Verbruggen, beleidsadviseur economie gemeente Helmond, via t.verbruggen@helmond.nl of 0492-587848

Interview met voorzitter Stichting Bedrijventerreinen Helmond, Gertjan Aarts

Wie is Gertjan Aarts?
Geboren en getogen en nog steeds woonachtig in Veghel, vanaf 1991 in Helmond werkzaam in verzekeringsadvies, eerst 9 jaar bij Praasterink Verzekeringen wat daarna Meeùs werd, aldaar 14 jaar directeur geweest van Meeùs Zuidoost Nederland. Sinds 2015 zelfstandig ondernemer in verzekeringsadvies en risicobeheer in Helmond met Aarts Risicoadvies en daarmee dus ook echt een Helmondse ondernemer.

Hoe kwam je met SBH in aanraking en waarom ben je voorzitter geworden?
Ik ben ooit gevraagd om voorzitter te worden van Collectieve beveiliging Groot Schooten. Daar hebben we iets goed gedaan en daardoor ben in de Raad van Toezicht van SBH terecht gekomen. Daar heb ik in 2016 op verzoek van SBH het voorzitterschap overgenomen van Wim Kuypers. Waarom voorzitter; ik geloof in een collectieve aanpak door ondernemers, bedrijven en instellingen waar het gaat om gezamenlijke belangen en belangenbehartiging. Samen bereik je echt meer en het is nog eens leuk ook!

Ondernemers willen en gaan altijd sneller dan een Gemeentelijke organisatie, je hebt elkaar echter hard nodig en daar ligt nu juist een mooie uitdaging; Hoe krijgen we het samen voor elkaar?

Wat betekent SBH voor het Helmondse bedrijfsleven?
Een praktische hands-on organisatie die dankzij de bereidheid en inzet van onze parkmanagers, Frits en Niels Rutten en de mede-ondernemers in ons bestuur ook echt operationeel functioneert.

SBH wil verbindend zijn tussen bedrijven onderling maar ook tussen bedrijven en andere belangrijke partijen zoals onze Gemeente, VNO/VICH, parkmanagement-organisaties in de omliggende Gemeenten en waar nodig zelfs de provincie of landelijke organisaties.

Wat zijn belangrijke uitdagingen voor SBH in 2019?
We doen veel en ook veel tegelijk, dan is belangrijk dat we ons op de kerntaken blijven richten en doelen ook echt realiseren. Denk aan ons zonnepanelenproject (onze energie community), duurzaam ondernemen (o.a. Indusym), ons mobiliteitsdossier (bereikbare stad en bereikbare bedrijventerreinen) en de parkeerproblematiek op onze terreinen en heel belangrijk ons veiligheidsdossier, voor dit jaar is dan ook één van de belangrijkste dossiers; het daadwerkelijk in de lucht krijgen van ruim 70 camera’s en onze toezichtruimte op de Automotive Campus die binnenkort “live” moet gaan en waar we samen met Politie en Gemeente onze eigen bedrijventerreinen en ook ons stadscentrum zullen gaan “uitkijken”.

Kortom “small brother is watching you”, waardoor we de veiligheid en veiligheidsbeleving in onze mooie stad verder bevorderen. Helaas heel hard nodig in deze tijd.

Wat zijn belangrijke uitdagingen voor SBH, voor de langere termijn?
Dé serieuze en praktische partner blijven van alle betrokkenen.

In de praktijk blijkt te vaak, dat wanneer een dergelijke organisatie als de onze een hele tijd goed functioneert, je een groot risico loopt slachtoffer te worden van je eigen succes. Dat mag ons niet gebeuren!

Waar ben je trots op als je terugkijkt op 2018?
Ruim een jaar geleden hebben we de verschillende portefeuilles binnen SBH verdeeld en hebben al onze leden in werkgroepen verantwoordelijkheid genomen voor een onderwerp waar ze zich ook echt voor willen inzetten. Dat werkt! De betrokkenheid is verder toegenomen en het SBH-team heeft er niet alleen lol in maar boekt ook echt resultaten met die aanpak. Ik ben slechts de coördinerende factor en zorg voor wat chemie tussen de betrokkenen, leuk en goed om te doen!

Onze praktische resultaten heb ik al genoemd en kan iedereen trouwens lezen in onze nieuwsbrieven.

De bestuursleden van SBH zetten zich belangeloos en pro deo in voor ons bedrijfsleven en dat doen ze graag. Daar mogen we allemaal best een beetje trots op zijn!

Wat is je advies aan ondernemers?
Blijf SBH volgen, geeft ons vertrouwen en ben solidair met onze club. Lees de nieuwsbrieven even en kom eens naar een bijeenkomst welke we op alle bedrijventerreinen organiseren.

En natuurlijk heel belangrijk; geef ons input waar we verder kunnen verbeteren, want er is nog een hele boel te doen en we kunnen nog veel bereiken mits we het maar samen doen!

Food Tech Brainport Lanceert TV-kanaal

Food Tech Brainport in Helmond lanceert TV-kanaal
Het Helmondse expertisecentrum voor food en technologie lanceert Food Tech Brainport TV. Wethouder Jos van Bree (Economie en Innovatie) gaf daarvoor het startsein tijdens een openingsontbijt. Professionals en consumenten in de Brainportregio en daarbuiten blijven met dit special interest channel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van food en technologie. Food Tech Brainport biedt bedrijven toegang tot faciliteiten, kennis, kapitaal en internationale netwerken om technologische ontwikkelingen in de foodsector te versnellen.

Food Tech Brainport TV: wekelijks vers nieuws
In de afgelopen vijf jaar heeft Food Tech Brainport zich ontwikkeld tot een internationaal opererende netwerkorganisatie. Dick Pouwels, voorzitter Food Tech Brainport: “In die vijf jaar hebben we veel bijzondere technologieën en producten voorbij zien komen. Het is nu tijd om behaalde resultaten en de kennis met de wereld te delen en dat doen we met een eigentijds medium: video.” In dit tweewekelijkse online TV-programma brengt Food Tech Brainport de kijker op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen in de wereld van food en technologie. Elke twee weken verschijnt op woensdag een nieuwe aflevering met verrassende interviews, achtergrondverhalen en een kijkje achter deuren die normaal gesloten blijven. Wethouder van Bree, gemeente Helmond: “Autoriteiten op het gebied van food processing vanuit het bedrijfsleven, maar ook vanuit universiteiten delen hun nieuwste inzichten op het gebied van circulaire voedselproductie en gezondere voeding.  Een unieke manier van kennisdeling die hopelijk ondernemers inspireert om ook te innoveren op het gebied van gezonde en circulaire voeding.”  De kijker kan zich gratis abonneren op Food Tech Brainport TV via de website www.foodtechbrainport.nl.

Duurzaam, gezond en betaalbaar voedsel
Om over 30 jaar nog genoeg voedsel te kunnen produceren voor iedereen ter wereld zijn meer duurzame, gezonde en betaalbare productie- en conserveringsmethoden nodig. Food Tech Brainport biedt bedrijven toegang tot faciliteiten, kennis, kapitaal en internationale netwerken om die technologische ontwikkelingen te versnellen. Binnen Food Tech Brainport werken technologiebedrijven aan nieuwe manieren om voedsel nóg langer te bewaren en resten nóg beter te scheiden voor hergebruik. Een voorbeeld hiervan is de conserveringsmethode Pascalisatie. Bij Pascalisatie wordt de houdbaarheid van producten zoals verpakt vlees, vis, groente en fruit verlengd door middel van zeer hoge druk die bacteriën niet overleven. Zo kan de houdbaarheid van producten worden verlengd zonder conserveringsmiddelen toe te voegen of ze extreem te verhitten waarbij de voedingswaarde en smaak deels verloren gaan. Maar er zijn ook technologieën waarmee Food Tech Brainport ondernemers helpt om de voedselproductie circulair te maken, alles te gebruiken en niets weg te gooien.

Groei Food Tech Brainport in 2019
Food Tech Brainport blijft groeien: in 2019 wordt gestart met de bouw van extra fieldlabs en ontwikkelt Food Tech Brainport samen  met onderwijspartners een meerjarig HBO onderwijsprogramma. Intussen scouten de innovatiemakelaars van Food Tech Brainport steeds nieuwe technologieën en vormen ze clusters van bedrijven die ze willen toepassen. Ze delen de beschikbare kennis met ondernemers in binnen- en buitenland en helpen nieuwe start-ups lanceren.

Energiebewust & Duurzaam nieuws

Informatieplicht en erkende maatregelen energiebesparing

We hebben in onze nieuwsbrief al eerder aangekondigd dat vanaf 2019 een informatieplicht geldt voor bedrijven die meer gebruiken dan 50.000 kWh/jaar of 25.000 m3 aardgas/jaar (met uitzondering van bv. de MJA-bedrijven).

Valt uw bedrijf of instelling onder de informatieplicht? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen u al heeft genomen. Voor deze rapportage wordt binnenkort (eind februari) het e-Loket van RVO opengesteld. Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Eind januari 2019 komen er geactualiseerde Erkende Maatregelenlijsten (EML) voor 19 bedrijfstakken.

Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de vier jaar uw bevoegd gezag informeren over de genomen energiemaatregelen in uw bedrijf. Meer informatie is hier beschikbaar. Heeft u hier vragen over, stel ze dan gerust via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl

Nieuwe ronde regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

De voorjaarsronde Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) opent dinsdag 12 maart 2019. De SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed over een periode tot 15 jaar. Er is een budget van in totaal 5 miljard euro beschikbaar. 2019 is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat. Vanaf 2020 wordt de regeling waarschijnlijk verbreed. Meer informatie vindt u hier.

Stichting bedrijventerreinen Helmond

Welkom op de website van Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH). Helmond kent een rijke historie vol industrieel erfgoed. Maar ook vandaag de dag is Helmond een echte ondernemersstad. Niet voor niets werd Helmond meerdere malen verkozen tot MKB-vriendelijkste stad van het land. Daarnaast ligt de stad midden in de Brainport Regio Eindhoven: de slimste regio ter wereld!

SBH zet zich in om het Helmondse bedrijfsleven nog beter te optimaliseren. Dit doen we door het realiseren van collectieve wensen van ondernemers op de Helmondse bedrijventerreinen BZOB, Hoogeind & de Weijer, Helmond West, Groot Schooten, Automotive Campus en overige terreinen. SBH is een organisatie van, voor en door  plaatselijke ondernemers. Samen streven we naar een optimaal vestigings- en ondernemingsklimaat in Helmond.

Stichting Bedrijventerreinen Helmond

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.