Nieuws

Nieuwsbrief sluiten
Actueel
Archief

Save the date -9 oktober! Speciale bijeenkomst voor Ondernemers

Je denkt er liever niet aan, maar steeds vaker worden ondernemers, werknemers, klanten, patiënten of bezoekers geconfronteerd met agressief, ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Voorkomen is beter dan genezen en misschien heb je er zelfs al eens mee te maken gehad en wil je leren er op de juiste manier mee om te gaan?

Gemeente Helmond organiseert in samenwerking met Centrummanagement Helmond, Stichting Bedrijventerreinen Helmond, Wijk Management Helmond en het Platvorm Veilig Ondernemen Brabant-Zeeland een bijeenkomst voor ondernemers:

Agressie en geweld in ondernemingen
Maandag 9 oktober van 19.00 -- 20.30 uur
Cacoafabriek Helmond

Los van goed werkgeverschap ben je als werkgever conform de Arbowet verplicht om je werknemers te beschermen (tegen o.a. agressie en geweld). Maar ook als ondernemer zelf kun je er mee in aanraking komen.

Neemt jouw onderneming al voldoende maatregelen? Kom naar de bijeenkomst en leer er alles over.

Hoe:

 • Interactieve praktijksituaties door professionele trainingsacteur
 • 11 aandachtspunten waarop de arbeidsinspectie bedrijven controleert
 • Het belang van een gemeenschappelijke norm in jouw onderneming
 • Kennis en ervaring delen met collega-ondernemers

Zet 9 oktober 19.00 -20.30 vast in je agenda. De uitnodiging en de mogelijkheid om in te schrijven volgt binnenkort. Heb je vragen over deze bijeenkomst neem dan contact bel dan Alex van de Westerlo op tel. 06-22226583 of stuur een e-mail naar a.westerlo@helmond.nl

 

🎁 Gratis Quickscan:
Alle aanwezige ondernemers ontvangen na afloop een voucher voor een GRATIS quickscan voor hun onderneming. Dit omvat onder andere een bedrijfsbezoek, interviews met medewerkers, en een adviesrapport van het bedrijf Agressiebeheer uit Dongen met bevindingen en aanbevelingen.

Intensievere samenwerking gemeente Helmond en ondernemers bedrijventerreinen

Al meerdere jaren werken Gemeente Helmond en Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) samen aan de toekomstbestendigheid van de Helmondse bedrijventerreinen. Beide partijen vinden het belangrijk dat Helmondse bedrijven nu en in de toekomst concurrerend kunnen functioneren in een omgeving die voldoet aan de behoeften van de ondernemer, werknemer en bezoeker. Op 20 september 2023 ondertekenden wethouder Martijn de Kort en voorzitter van SBH Gertjan Aarts een convenant om deze samenwerking te bekrachtigen.

Met het vastleggen van wederzijdse afspraken in een convenant is de onderlinge samenwerking toekomstbestendig geborgd. Wethouder Martijn de Kort van gemeente Helmond: “We hebben vertrouwen in deze unieke samenwerking met de ondernemers op onze bedrijventerreinen en zien SBH dan ook al jaren als dé partner om zaken voor elkaar te krijgen. Diverse mooie projecten zijn al tot stand gekomen, maar veranderende (maatschappelijke) ontwikkelingen blijven verantwoordelijkheid vragen van zowel het bedrijfsleven als de overheid. Structureel samenwerken is daarom een must.”

Samenwerken loont
Dat samenwerken voordelen oplevert is onder andere te merken aan de lage criminaliteitscijfers op de Helmondse bedrijventerreinen. Sinds de intensieve aandacht, korte publiek-private lijnen en een structurele gezamenlijke aanpak zijn de terreinen en het ondernemersklimaat merkbaar verbeterd, al blijft er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering.. Ook in de uitdaging om een klimaat -neutrale stad te zijn in 2030 staan er met het Smart Synergy Helmond programma vier grote en kansrijke (warmte- water en reststromen) projecten in de steigers. Een greep uit meerdere projecten die een win-win vormen voor zowel de ondernemer als de overheid. 

Gertjan Aarts voorzitter van SBH: “Als SBH zetten we ons onder andere met dit soort projecten dagelijks in voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat op onze bedrijventerreinen. We hebben veel actief betrokken ondernemers die bij verschillende projecten de schouders eronder zetten. Het is een bekend gezegde; alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. De gemeente is daarin een belangrijke partner voor ons. Helmondse ondernemers zijn vooral van het DOEN, daarom hebben we als SBH een inhoudelijk programma en voeren we ook echt uit waar mogelijk.”

Solide basis
De vier kernthema’s van SBH vormen de basis van een aantrekkelijk bedrijventerrein: veiligheid, energiebewust & duurzaam, huisvesting en werkgelegenheid. Binnen de achterban, zo’n 900 ondernemers, heerst veel collegialiteit, samenwerking en ondernemerschap. Dat zijn mooie pijlers voor de toekomst. Ambitie? De beste bedrijventerreinen van Nederland worden!

 

Update Vossenbeemd fietspad werkzaamheden

Op maandag 25 en dinsdag 26 september wordt het fietspad aan de zuidkant van de Vossenbeemd voorzien van asfalt. Inritten kunnen dan tijdelijk niet bereikbaar zijn. Probeer er alvast rekening mee te houden voor zover dat lukt.

Meer info volgt z.s.m.

 

 

Smart Synergy Helmond magazine

Overal in Nederland wordt over duurzaamheid gepraat, op bedrijventerreinen Helmond zijn we aan de slag!

Download het hier >

Wil je 'm fysiek ontvangen? Stuur een mailtje naar parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl 

 

Vossenbeemd wegwerkzaamheden - omleiding

In opdracht van de gemeente Helmond is BAM Infra BV onderhoudswerkzaamheden aan het uitvoeren aan de Vossenbeemd. Ze gaan de hoofdrijbaan voorzien van een nieuwe asfaltverharding. De tegelverhardingen van de naastgelegen fietspaden worden vervangen door asfalt (zuidelijk deel) of
betonplaten (noordelijk deel) Het werk wordt in meerdere fases uitgevoerd. 

 • Vanaf 21 augustus zijn de werkzaamheden aan het zuidelijke fietspad tussen rotonde Varenschut en Lagedijk begonnen

 

 • Vanaf 4 september starten de werkzaamheden aan de hoofdrijbaan tussen de rotonde Lagedijk en de kruising Kanaaldijk Zuidoost. Deze werkzaamheden worden in deelfases gedaan om de bereikbaarheid van bedrijven te waarborgen

 Bekijk hier de werkzaamheden >>

Bekijk hier de omleidingsroute >>

 

Vragen? Neem gerust contact op met Jan Noz en/of Tim van Lieshout.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Helmond, Jan Noz. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op (06) 11 36 96 06 of per e-mail: jan.noz@helmond.nl

Het aanspreekpunt tijdens de uitvoering vanuit de aannemer is uitvoerder Tim van Lieshout. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op (06) 15 16 03 00 of per e-mail op tim.van.lieshout@bam.com 

 

               

Uitnodiging inspiratiesessie: Lage basisvaardigheden op het werk.

Wat is het, hoe herken je het en wat kan je doen?

Als je moeite hebt met lezen, schrijven, rekenen en of digitale vaardigheden is het lastig om goed mee te kunnen doen in onze samenleving. Niet voor niets noemen we dit ‘basisvaardigheden’. In Helmond beschikt bijna 17% van de inwoners over te lage basisvaardigheden. Dit wordt ook wel ‘laaggeletterd’ genoemd. 60% daarvan heeft een betaalde baan. Een groot deel van deze groep heeft gewoon Nederlands onderwijs gevolgd. Grote kans dat dit ook binnen jouw bedrijf speelt.

Voor de werkgever zijn er nadelen als het personeel lage basisvaardigheden heeft. Denk aan lastige communicatie, minder veiligheid op de werkvloer, lage productiviteit en er blijven kansen liggen als innovaties onbenut blijven. Er is echt wat te winnen als de werkgever zich bekommert om de basisvaardigheden van het personeel. Juist nu ontwikkelingen in de samenleving, op het werk en in de technologie snel gaan. Het draagt bij aan minder fouten op de werkvloer en werkstress en ziekteverzuim gaan omlaag. Werknemers krijgen meer zelfvertrouwen en voelen zich beter en gelukkiger. Voor zowel vitaliteit als duurzame inzetbaarheid van medewerkers, is het een niet te missen onderwerp.

Wat bieden we aan?

Hoe herken je laaggeletterdheid? Er is vaak sprake van schaamte en mensen hebben ook tal van trucjes om het probleem te verbergen. En als je het herkent, wat kun je dan doen? Om je met deze vragen te helpen biedt het Taalhuis tijdens de landelijke week van lezen & schrijven werkgevers een gratis inspiratiesessie aan. Hier krijg je antwoord op deze vragen.

Voor wie?
Iedereen die als aanspreekpunt voor werknemers actief is. Denk aan de HR afdeling, werkbegeleiders of managers. Val je hier niet onder, maar vind je het wel interessant? Meld je dan alsnog aan. Mochten we plek over hebben is iedereen die belangstelling heeft van harte welkom.

Wanneer? Donderdag 14 september van 09.30. -11.30u
Waar? In Helmond (locatie wordt later bepaald).

Meld je aan door een mail te sturen naar ruimteomteleven@helmond.nl. Vermeld hierin je naam, bedrijf en functie.

Vriendelijke groet,

Taalhuis Helmond

  

Ontketen de kracht van generaties in jouw bedrijf

In het huidige werkveld staan maar liefst vier generaties zij aan zij. Een diversiteit die kansen biedt, maar ook uitdagingen met zich meebrengt.

Als MKB-bedrijf wil je voor álle generaties interessant blijven. Merk je dat verschillende generaties weleens botsen en dat begrip onderling soms ontbreekt? Zie je jong talent vertrekken en worstel je met het behouden ervan?

Maak je geen zorgen!

Dit event vanuit BOOST is speciaal ontworpen om jou te helpen. 

 

 

 • Wanneer: 14 september 2023
 • Tijd: 15.30 uur – 18.30 uur (met netwerkborrel na afloop)
 • Locatie: Human Campus, Helmond
 • Spreker: Renske Groenen van Generatiewijsheid
 • Kosten: gratis. BOOST wordt gesubsidieerd door de Provincie Noord-Brabant en kan daarom dit soort gave trainingen kosteloos aanbieden. Leuker kunnen we het écht niet maken.

Wat kun je verwachten?

Leer hoe je optimaal gebruikmaakt van de kennis die elke generatie met zich meebrengt en pas dit toe in joúw bedrijf
Bouw aan betrokkenheid, begrip en een hechtere samenwerking tussen alle generaties, waardoor de productiviteit en tevredenheid toenemen
Ontdek hoe je jonge werknemers langer aan je organisatie bindt en ze succesvol laat samenwerken met oudere collega’s
Maak jouw organisatie wendbaar en toekomstbestendig door generatiemanagement te omarmen


Jouw expert, Renske Groenen:
Op haar twintigste stond Renske Groenen plotseling en onverwacht aan het roer van het familiebedrijf.

Deze ervaring leerde haar dat het introduceren van een nieuwe visie bij medewerkers van verschillende generaties een uitdaging kan zijn.

Met haar bedrijf Generatiewijsheid heeft Renske zich verdiept in moderne bedrijfsvoering en leidinggeven. Ze ontdekte dat bedrijven met verouderde werkwijzen de betrokkenheid van hun werknemers verliezen, vooral bij de jongere generatie.

Met haar expertise helpt ze organisaties om succesvol in te spelen op de behoeften van de jonge generatie werknemers (ca. 18-37 jaar), zodat waardevol jong talent behouden blijft en nieuwe ideeën en inzichten blijven binnenstromen.

Wegafsluiting Rijpelbaan i.v.m. werkzaamheden

Het asfalt op de Rijpelbaan is aan vervanging toe vanwege scheuren en verzakkingen. Binnenkort starten daarom de werkzaamheden daaraan in opdracht van gemeente Helmond. 

Looptijd werkzaamheden 
De werkzaamheden starten op 28 augustus en zijn begin oktober 2023 klaar. In deze periode is de Rijpelbaan tussen de Rivierensingel en Bakelsedijk in beide richtingen afgesloten voor verkeer. De rotondes aan de Rijpelbergseweg en Rivierensingel worden ook hersteld. Zie kaartje onderaan. 

Omleidingen
Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid. De omleidingsroutes worden aangegeven via de gele omleidingsborden. Informeer werknemers, klanten en leveranciers over de omleiding en zorg dat ze rekening houden met wat extra reistijd.  Download hier het omleidingentraject>

Blijf op de hoogte
Via de projectwebsite www.onzeopenbareruimte.nl/rijpelbaan-helmond kun je volledig op de hoogte blijven van de werkzaamheden. Hier kun je ook vragen insturen. 

Contact 
Het voorbereidingstraject doet de gemeente Helmond samen met Jens|Ingenieurs & Adviseurs (Helmond). Bij vragen of onduidelijkheden kun je contact opnemen met Melle Bloemen van Jens|Ingenieurs & Adviseurs via 06-28 80 92 45 of melle.bloemen@jens-ict.nl. Hij beantwoordt namens de gemeente alle vragen.

Tracé werkzaamheden Rijpelbaan

Werkzaamheden Vossenbeemd info

In opdracht van de gemeente Helmond is BAM Infra BV onderhoudswerkzaamheden aan het uitvoeren aan de Vossenbeemd. Ze gaan de hoofdrijbaan voorzien van een nieuwe asfaltverharding. De tegelverhardingen van de naastgelegen fietspaden worden vervangen door asfalt (zuidelijk deel) of
betonplaten (noordelijk deel) Het werk wordt in meerdere fases uitgevoerd. 

 • Nu zijn de werkzaamheden aan de hoofdrijbaan tussen rotonde Varenschut en Lagedijk bezig
 • Vanaf 21 augustus starten de werkzaamheden aan het zuidelijke fietspad
 • Vanaf 4 september starten de werkzaamheden aan de hoofdrijbaan tussen de rotonde Lagedijk en de kruising Kanaaldijk Zuidoost

Vragen? Neem gerust contact op met Jan Noz en/of Tim van Lieshout.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Helmond, Jan Noz. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op (06) 11 36 96 06 of per e-mail: jan.noz@helmond.nl

Het aanspreekpunt tijdens de uitvoering vanuit de aannemer is uitvoerder Tim van Lieshout. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op (06) 15 16 03 00 of per e-mail op tim.van.lieshout@bam.com 

 

--> Omleidingsroutes volgen hier zodra ze definitief zijn.

               

Inloopbijeenkomst werkzaamheden Vossenbeemd 13 juli

In opdracht van de gemeente Helmond is BAM Infra BV onderhoudswerkzaamheden aan het uitvoeren aan de Vossenbeemd. Ze gaan de hoofdrijbaan voorzien van een nieuwe asfaltverharding. De tegelverhardingen van de naastgelegen fietspaden worden vervangen door asfalt (zuidelijk deel) of
betonplaten (noordelijk deel) Het werk wordt in meerdere fases uitgevoerd. 

 • Nu zijn de werkzaamheden aan de hoofdrijbaan tussen rotonde Varenschut en Lagedijk bezig
 • Vanaf 21 augustus starten de werkzaamheden aan het zuidelijke fietspad
 • Vanaf 4 september starten de werkzaamheden aan de hoofdrijbaan tussen de rotonde Lagedijk en de kruising Kanaaldijk Zuidoost

Informatie inloopmiddag donderdag 13 juli 15.30 -17.00 - Lagedijk 24 (kantoor Stichting Bedrijventerreinen Helmond)
Op donderdag 13 juli aanstaande is een inloopmiddag met uitgebreide informatie over de werkzaamheden en wegomleidingen. Locatie: Lagedijk 24, kantoor SBH (inrit via de Vlierdensedijk, te vinden onder het logo van Safetymasters). Aannemer en gemeente zijn beiden aanwezig.

Vragen? Neem gerust contact op met Jan Noz en/of Tim van Lieshout.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Helmond, Jan Noz. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op (06) 11 36 96 06 of per e-mail: jan.noz@helmond.nl

Het aanspreekpunt tijdens de uitvoering vanuit de aannemer is uitvoerder Tim van Lieshout. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op (06) 15 16 03 00 of per e-mail op tim.van.lieshout@bam.com