Nieuws

Nieuwsbrief sluiten
Actueel
Archief

Aankondiging aanleg nieuwe ondergrondse hemelwaterriolering Engelseweg

Binnenkort starten de werkzaamheden aan de riolering op de Engelseweg. Winkels/bedrijven blijven bereikbaar, maar enige overlast kan wel ontstaan.

Lees de brief van gemeente voor alle informatie hierover. 

Heeft u nog vragen? Bel dan rechtstreeks met gemeente of aannemer
Namens de gemeente Helmond houdt René Paauwe dagelijks toezicht op het werk en is bereikbaar via telefoonnummer (06) 40 24 97 95. U kunt hem ook bellen als u vragen of problemen heeft tijdens de uitvoering van het werk.
Nico van Arkel is uitvoerder bij de aannemer. Hij is dagelijks aanwezig op het werk. Nico is te bereiken via telefoonnummer (06) 21 86 55 43 of e-mail n.van.arkel@vlst.com.


Martin van Kuijk is projectmanager bij de aannemer en is bereikbaar via telefoonnummer
(06) 53 64 71 16 of e-mail m.van.kuijk@vlst.com

Inloopmoment
Op dinsdag 6 februari 2024 organiseert Van Leeuwen Sleufloze Technieken B.V. een inloopmoment.
U bent van harte welkom voor informatie.
De aannemer plaatst een bouwkeet in de buurt van de Jysk. Hier kunt u binnenlopen voor al uw vragen. Tijd inloopmoment: tussen 11.00 uur en 14.30 uur.

 

 

 

Nodig ons uit voor een kop koffie! Wij komen graag langs!

Audrey van den Broek en Niels Rutten volgen Frits Rutten op bij SBH

-interview door Udo Holtappels


‘In de jaren dat ik hier nu werk, heb ik veel ondernemers op de Helmondse bedrijventerreinen persoonlijk leren kennen. Maar nog lang niet allemaal. Om te weten waar de ondernemers behoefte aan hebben, praat ik graag met ze. Ik wil weten wat ze doen. Er gebeuren hier zo’n mooie dingen. Pas vertelde iemand terloops, kijk hier ligt een stuk van het interieur van Martin Garrix, de wereldberoemde DJ. Wordt in Helmond gemaakt! De Jumbokrat, op één van onze terreinen ontwikkeld. Dat is prachtig toch!’ Niels Rutten trapt het gesprek over de parkmanagerswissel van SBH meteen af met een mooi voorbeeld. De koffie moet dan nog worden ingeschonken …

De lijn voortzetten
Vanaf komend jaar is het parkmanagement van de bedrijventerreinen Helmond in handen van Audrey van den Broek en Niels Rutten. De laatste vertelt verder: ‘En dat is nog maar één voorbeeld, ik hoor elke dag mooie dingen. En er liggen er nog veel meer te wachten, dat weet ik zeker.’ Audrey en Niels gaan verder op de weg die Frits Rutten de afgelopen jaren heeft geplaveid. Hij gaat met pensioen. Audrey: ‘We zijn allebei in deze organisatie gegroeid de afgelopen jaren. De organisatie staat, dat is een ding wat zeker is. En met de lijn voortzetten bedoel ik: er zijn voor de ondernemers, hun belangen behartigen, daar zijn we als SBH heel duidelijk in. Want dat is de kracht van Stichting Bedrijventerreinen Helmond: wij kennen de weg, we kunnen verbinden en organiseren.’ We spreken met Audrey en Niels over de speerpunten, de successen en de toekomst. ‘We stappen daar soms wel eens te gemakkelijk overheen, maar het is hier echt al goed geregeld.’


Ondernemers voor ondernemers
Het was dus een logische stap, samen het parkmanagement van Frits Rutten overnemen. Maar als je dan toch een verschil wilt noemen: Audrey richt zich wat meer op de strategie en de contacten naar buiten, waar Niels vooral op de operatie zit. ‘Maar ook dat kan soms weer anders lopen,’ zegt Audrey, ‘We vullen en voelen elkaar gewoon heel goed aan, dat is het voordeel van een samenwerking die al zo lang teruggaat. En – laten we wel zijn - het was ook niet meer te doen voor één persoon. We groeien hard de laatste jaren.’ De overgang verloopt soepel. Belangrijk om te benadrukken: beiden zijn al jaren verbonden aan SBH. Audrey van den Broek was lang actief in het bestuur en Niels regelt al jaren de ‘backoffice’. ‘En wij zijn allebei ondernemer, dat is iets wat ons bindt, een kwalificatie die wat ons betreft cruciaal is bij het invullen van parkmanagement.’


Het beste bedrijventerrein van Nederland
‘Wij zien het dan ook niet als een nieuwe baan, we kennen de organisatie door en door’ vertelt Audrey, ‘Als bestuurslid was ik al verantwoordelijk voor het thema Schoon, Heel & Veilig, een van de vier speerpunten. Wat we daar voor elkaar hebben gekregen is echt heel goed. Frits had de ambitie om de beste bedrijventerreinen van Nederland te worden. Nou, daar kunnen we ons wel in vinden. Een van de uitdagingen is ook het véiligste van Nederland te zijn. Ik denk dat we daar dicht bij in de buurt komen. Vanuit het hele land komen ze hier kijken hoe wij het geregeld hebben.’


Samenwerking benadrukken
SBH vraagt continu aandacht voor de belangen van ondernemers. Audrey: ‘Ja, en dat kan wel eens wringen met de werkwijze van de overheid. Maar de afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in een nauwere samenwerking. Die brengt ons namelijk allemaal verder, dus daaraan geven we veel aandacht. Wij vinden het belangrijk dat ondernemers vroeg bij ontwikkelingen die hen aangaan betrokken worden. Dat lijkt logisch, maar dat is het niet altijd. Dan spelen wij als SBH een cruciale rol. Zo werd er pas een fietspad getekend. Wij halen de ondernemers erbij om te kijken of dit voor hen een verbetering is. De geschetste oplossing was niet die van hen, bleek. Het is zo belangrijk om de wensen van ondernemers te inventariseren. Daar zitten wij strak in. En ondernemers willen echt meepraten, als het maar urgent genoeg is. Wij zijn dan het smeermiddel tussen de gemeente en ondernemers; wij denken in oplossingen, niet in hobbels. Die rol zorgt ervoor dat er zaken tot stand worden gebracht. Of niet, want ook nee is een antwoord.’

Wij krijgen zaken voor elkaar
Als je laat zien dat je zaken succesvol organiseert en initieert trekt dat nieuwe projecten aan. Niels: ‘Er komt dan dus gewoon meer werk. Onze organisatie is echt gegroeid; wij zijn voornamelijk bezig met het coördineren en faciliteren van meerjarige, grootschalige projecten. Maar er komen elke dag ook tientallen mails binnen over zaken die meteen aandacht nodig hebben, gevaarlijke situaties, losse tegels, afsluitingen etc. Dat zijn bijvoorbeeld de zaken waar we de drie terreinconciërges, onze oren en ogen op de terreinen, bij betrekken.' Audrey vult aan: ‘De meerwaarde zit daarnaast in onze organisatiekracht. We brengen ondernemers bij elkaar als er relevante onderwerpen besproken moeten worden. Ze zien dat iedereen er profijt van heeft als het goed gebeurt. Het is weer een vliegwiel voor andere zaken.’


Concrete resultaten
Parkmanagement heeft de afgelopen tijd onder meer de ‘Ommetjes’ op de bedrijventerreinen opgezet, vitaliteit ingebed met de komst van Esther van den Hurk (zie artikel over vitaliteit op pag. ) en duurzaamheidsprojecten onder de vlag van Smart Synergy Helmond verder gebracht. Audrey: Als je dat goed wilt doen heb je een sterke organisatie nodig. Een die de taal van ondernemers spreekt en de verbinding legt tussen gemeente en ondernemers.’ Een van Frits Ruttens laatste wapenfeiten was het sluiten van een convenant met de gemeente over intensievere samenwerking. ‘We benadrukken daarin dat we gelijkwaardige partners zijn wat cruciaal is bij de opzet van projecten.


Het ondernemersfonds werkt
Eén ding ligt aan de basis van het gestroomlijnde collectief: het ondernemersfonds. Niels licht toe: ‘Daarmee hebben we slagkracht en kunnen we dingen doen zonder steeds naar financiering te moeten zoeken. Zo zijn er bijvoorbeeld werkgroepen per bedrijventerrein, en dat werkt; als ondernemers samen optrekken krijg je gewoon meer voor elkaar. Zelf hebben we dat soms niet eens zo in de gaten. Op het gebied van samenwerking worden we vaak gevraagd om elders in het land te vertellen over onze aanpak. Blijkbaar zijn we een voorbeeld. Audrey: ‘En dat mogen we best wat nadrukkelijker naar buiten brengen. Nog meer en beter laten zien wat we allemaal doen.’


De toekomst
De afgelopen tijd is er veel tijd, geld en menskracht geïnvesteerd in een ander thema: het verduurzamen van de bedrijventerreinen. De projecten van Smart Synergy Helmond staan op het punt de uitvoering in te gaan. Audrey: ‘En nieuwe projecten worden opgetuigd, bijvoorbeeld op het gebied van netcongestie. Ook een thema als vitaliteit krijgt steeds meer impact. Er liggen kansen genoeg, en die kunnen eigenlijk alleen samen gepakt worden. Een aandachtspunt voor de toekomst is dat we ondernemers nog meer moeten meenemen bij alles wat we doen. Daarin zijn we enorm verbeterd, maar dat kan nog uitgebouwd worden. En wat echt nodig is: experimenteerruimte! We moeten pilots op kunnen zetten om zaken uit te proberen. Daar leer je van.’

 

 

Werkzaamheden fietspad noordzijde Vossenbeemd

Vanaf 15 januari starten de werkzaamheden aan het fietspad aan de noordzijde van de Vossenbeemd, tussen de Duizeldonksestraat en de Kanaaldijk Z.O. 

Onderstaand een brief van de aannemer. Bij vragen, opmerkingen of onduidelijkheden kun je rechtstreeks contact opnemen met de uitvoerder of projectleider van de gemeente.

Toezichthouder gemeente: René Paauwe.
Bellen: 14 04 92 of  mailen r.paauwe@helmond.nl 

Uitvoerder aannemer: Tim van Lieshout.
Bellen 06-15160300 of mailen: tim.van.lieshout@bam.com 

Vrijdag 12 januari rijdende afzetting Rochadeweg

Op vrijdag 12 januari vinden metingen plaats op de Rochadeweg tussen de rotonde Korendijk en Stipdonk (N612). 

De weg is niet afgesloten. Zie onderstaande informatiebrief van de gemeente.

Bustour Smart Synergy Helmond

Binnen Smart Synergy Helmond werkt Stichting Bedrijventerreinen Helmond samen met ondernemers, gemeente Helmond en diverse andere partners aan kansrijke projecten voor ons kernthema energiebewust & duurzaam. Op 22 november maakten we met bijna 40 aanwezigen een ronde op de bedrijventerreinen en bezochten we locaties die betrekking hebben op realisatie van de warmterotonde, grondstoffenhub en waterrotonde. Mooi om de deelnemers van onze bustour enthousiast te maken over onze Helmondse bedrijventerreinen en duurzame projecten!

 Bekijk de aftermovie hieronder

Vrijdag 1 december rijdende afzetting Rochadeweg

Op vrijdag 1 december vinden metingen plaats op de Rochadeweg tussen de rotonde Korendijk en Stipdonk (N612). 

De weg is niet afgesloten. Zie onderstaande informatiebrief van de gemeente.

Wegafsluiting Rochadeweg zaterdag 25 en zondag 26 november

Op zaterdag 25  en zondag 26 november is een deel van de Rochadeweg afgesloten t.b.v. onderzoekwerkzaamheden van de staat van het asfalt, fundering en de bermen. Zie onderstaande informatiebrief van de gemeente. 

Informeer werknemers, eventuele bezoekers en leveranciers hierover om onduidelijkheden te voorkomen. 

Werkzaamheden Rochadeweg

Vanaf 13 november vinden er werkzaamheden plaats aan de Rocahdeweg t.b.v. onderzoek van de staat van het asfalt, fundering en de bermen. Zie onderstaande informatiebrief van de gemeente. 

Extra werkzaamheden N279 !!

Vanwege extra werkzaamheden op N279 tussen Rochadeweg en Deurneseweg zal Dura Vermeer dit gedeelte van N279 nogmaals kortdurend afsluiten en dezelfde omleidingsroute als afgelopen weekend instellen.

Afsluiting: donderdag 2 november vanaf 21.00 uur. Naar verwachting zullen de werkzaamheden maximaal 3 uur duren (dus tot max 23.59 uur).

De N279 wordt zoals het er nu uit ziet volledig afgesloten conform onderstaand schema:

• Wegvak tussen Rochadeweg t/m afrit/toerit Deurneseweg vrijdag 27 oktober 20.00 uur t/m maandag 30 oktober 6.00 uur
In dit weekend zijn ook de toerit vanaf de N270 richting Asten en de afrit Asten richting de N270 afgesloten. 

Omleiding>>
Er wordt voor bovenstaande afsluiting in twee richtingen een lokale omleidingsroute ingesteld welke loopt over Rochadeweg, Varenschut, Vossenbeemd, Rivierensingel (in bijlage schematisch weergegeven waarbij de oranje streep het afgesloten gedeelte aangeeft en de blauw gestippelde lijn de omleidingsroute)