Nieuws

Nieuwsbrief sluiten
Actueel
Archief

Informatiebijeenkomst werkzaamheden Induma West

Beste ondernemer/vastgoedeigenaar van bedrijventerrein Induma West,


Graag willen wij u mede namens de gemeente Helmond en aannemer Van Den Boomen uitnodigen voor een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden in de openbare ruimte van het bedrijventerrein Induma West. Deze werkzaamheden starten op maandag 2 september 2019.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De informatiebijeenkomst vindt plaats:

Donderdag 22 augustus, 17.00-18.00 uur bij Senzer in de “Helmond Zaal” (Restaurant Inclusief)
Adres : Montgomeryplein 6, Helmond
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Werkzaamheden
Aan de hand van 3 inloopbijeenkomsten met ondernemers en vastgoedeigenaren de afgelopen jaren, is een definitief ontwerp tot stand gekomen voor de herstructurering van de openbare ruimte.
De rioolcapaciteit wordt vergroot en het wegdek wordt in het gehele gebied opnieuw aangelegd. Nieuwe straatverlichting is inmiddels al gerealiseerd en tevens wordt een beveiligingscamera geplaatst op de 2e Indumaweg. Start werkzaamheden is maandag 2 september.


Fasering
Niet alle straten in het gebied worden tegelijk aangepakt om de hinder tot een minimum te beperken. Enige hinder als gevolg van de werkzaamheden is niet te voorkomen. Daar krijgt u een vernieuwde openbare ruimte voor terug. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Aannemer van de Boomen zal dit toelichten tijdens de bijeenkomst donderdag 22 augustus.

Mocht u verhinderd zijn, géén collega kunnen sturen en heeft u op voorhand toch vragen ? 
Neem dan contact op via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl of 0492-792350.

Zodra de planning van de fasering definitief is zullen we dit en alle benodigde informatie zoals gegevens van contactpersonen vermelden op de website www.bedrijventerreinenhelmond.nl.

 
We zien u graag op 22 augustus !


Met vriendelijke groet,

Stichting Bedrijventerreinen Helmond, gemeente Helmond en aannemer vd Boomen

Cybersecurity: Zo wordt je bedrijf veilig in 6 stappen


Stap 1: laat je medewerkers even schrikken.
Stap 2: Zet iedereen verplicht op veiligheidstraining.

Plus 4 andere cruciale stappen om je cybersecurity te regelen.  En denk niet: 'dat regelt It wel'.

https://www.mkb.nl/forum/cybersecurity-zo-wordt-je-bedrijf-veilig-6-stappen

Dag van de ondernemer

De ‘Dag van de Ondernemer’ zet ondernemers in de schijnwerpers. En terecht, want als ondernemer bent u van groot belang voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Uw ondernemerschap draagt positief bij aan de arbeidsmarkt en werkgelegenheid in onze regio. Regio Helmond-De Peel nodigt u daarom uit voor de ‘Dag van de Ondernemer’.

Na het grote succes van de vorige jaren met een hoog bezoekersaantal, gaan we ook dit jaar weer de derde vrijdag van de maand november de ‘Dag van de Ondernemer’ organiseren. Dit is een landelijk initiatief dat ondernemers in het zonnetje zet.

Senzer Award
Tijdens de ‘Dag van de Ondernemer’ wordt voor de tweede keer de Senzer Award uitgereikt. Deze Award prijst ondernemers die op vernieuwende wijze omgaan met de werkgelegenheid die zij bieden. De Award is onderverdeeld in twee categorieën:

• Kleine ondernemingen (tot 50 medewerkers)
• Middelgrote tot grote ondernemingen (vanaf 50 medewerkers)

Vorig jaar hebben HEMA Deurne & Mierlo en Albert Heijn Mierlo gewonnen.

Met een inspirerende spreker en de aansluitende netwerkborrel wordt de Dag van de Ondernemer voor ú als ondernemer een mooi moment om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.

U bent van harte welkom op deze middag en wilt u hier graag bij aanwezig zijn? Ga naar
www.senzer.nl/dvdo  en meld je aan!

Zet alvast in uw agenda!
Datum: Vrijdag 15 november 2019
Tijd: Vanaf 15.00 uur
Locatie: Nader te bepalen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Verbakel, Directeur Werk & Participatie,
0492 58 25 72, via dagvandeondernemer@senzer.nl  of ga naar www.senzer.nl/dvdo.

Bereikbaarheid tijdens asfaltwerkzaamheden Varenschut

Geachte ondernemer,

Middels deze brief stellen wij u in kennis van het volgende.

Vanaf maandag 15 juli gaan we starten met de asfalteringswerkzaamheden van de Varenschut. Dit zal 3 dagen gaan duren. Dit betekent voor de bereikbaarheid het volgende:

Dag 1 maandag 15 juli 2019 aanbrengen onderlagen:

Varenschut Fase C: Blijft huidige situatie gehandhaafd

Dag 2 dinsdag 17 juli 2019 aanbrengen onder-tussenlagen

Varenschut Fase C: Blijft huidige situatie gehandhaafd

Dag 3 woensdag 18 juli 2019 aanbrengen deklaag (Gehele dag)

Varenschut Fase C

(Bekijk hier overzicht van het werkvak)

Bedrijven liggend aan de Grasbeemd, Kleibeemd en Hooibeemd zijn bereikbaar via Rochadeweg.

Bedrijven liggend tussen de Vossenbeemd en Hooibeemd zijn bereikbaar via de Vossenbeemd.


Tijdens het aanbrengen van de deklaag is de kruising thv de Grasbeemd tijdelijk niet bereikbaar.
We zullen het zsm vrijgeven wanneer dit mogelijk is.

Na bouwvak
Op maandag 12 augustus starten wij met de 3e fase van de reconstructie van de Varenschut.
Als de werkzaamheden conform planning uitgevoerd gaan worden is deze fase gereed op 6 september 2019.

Bereikbaarheid
Uw bedrijf zal conform onderstaande tekening bereikbaar blijven, bij de asfalteringswerkzaamheden zal er wel enige hinder optreden voor uw bedrijf.
https://www.bedrijventerreinenhelmond.nl/media/21747139-1165-4973-b4ea-3ec22549ecea 

Overlast
Er zal enige overlast ontstaan door onze werkzaamheden en de aanwezigheid van machines, vrachtauto’s e.d.
Uiteraard zullen wij trachten om deze overlast tot een minimum te beperken.

  • Alle informatie over de werkzaamheden Varenschut vindt u hier.

Contact

Bij vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met onze uitvoerder

Jan Zeelen welke bereikbaar is op nummer: 06-82538432


Wij danken u voor uw medewerking en begrip

 
Met vriendelijke groet,

Namens BLM Wegenbouw BV


(Jos) Tinnemans
Medewerker Bedrijfsbureau

Eerste zonnepanelen liggen op bedrijfsdaken

Bijna 3000 zonnepanelen verdeeld over 2 bedrijfsdaken van Verbi en Kemie BV worden de komende dagen gelegd.

Meer ondernemers volgen die kosten besparen, energie produceren en een grote stap zetten in het verduurzamen van hun bedrijven.

Interesse in zonnepanelen op jouw bedrijfsdak? Neem contact op met parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl en Stichting Bedrijventerreinen Helmond helpt je op weg.

 

Aan de gang met Sjees!

 

Wil je als werkgever meer werknemers (vaker) op de fiets krijgen? Bijvoorbeeld omdat je duurzaamheid hoog in het vaandel hebt staan, de gezondheid van je mensen belangrijk vindt of je een aantrekkelijk werkgever wilt zijn? Word dan Sjees Gangmaker! Als Gangmaker krijg je de beschikking over praktische informatie en instrumenten, waarmee jij je werknemers in het (fiets)zadel helpt. Van eigentijds promotiemateriaal tot het kunnen uitproberen van een e-bike. Van een aan-de-gang-gesprek met een mobiliteitsspecialist tot tips hoe de ruimte in je WKR optimaal te benutten voor een fiets van de zaak. Via de gedragscampagne Sjees Gangmakers is een groter aantal fietsende medewerkers voor jouw organisatie nog nooit zo dichtbij geweest.

Binnenkort ontvangen Helmondse werkgevers een speciale editie van Sjees Magazine. Een op en top Brabants tijdschrift met de fiets in de hoofdrol. Sjees niet ontvangen of heb je behoefte aan een duwtje in de rug om het fietsen van de grond te krijgen?

Ga naar Sjeesgangmaker.nl voor meer informatie en meld je aan als Gangmaker!

Nieuwe directeur Food Tech Brainport

Jos de Boer (47) uit Vessem is vanaf 1 juni 2019 gestart als directeur van Food Tech Brainport. Hij gaat zich bezighouden met de doorontwikkeling van Food Tech Brainport.

Een mooie nieuwe uitdaging
Als voormalige marketing innovatie manager bij DFE Pharma (internationale samenwerking tussen Friesland Campina en Fonterra uit Nieuw Zeeland) en director global marketing bij Langen Group (internationale verpakkingsindustrie met focus op de voedingsmiddelenindustrie) heeft hij kennis en ervaring in het leiden en versnellen van innovatieprojecten. “Ik vind het een eer om te mogen werken voor een ambitieuze organisatie zoals Food Tech Brainport. Een mooie nieuwe uitdaging.’’, zegt Jos de Boer. Ook het bestuur van Food Tech Brainport is blij met de komst van Jos: ‘’We zijn blij Jos te kunnen benoemen en daarmee een nieuwe stap in de ontwikkeling van Food Tech Brainport te zetten. Food Tech Brainport wil in zijn ambitie als internationaal expertisecentrum op het terrein van gezonde en duurzame voeding, de food en tech sector ondersteunen in haar innovatie-ambitie’.

Verantwoordelijkheden 
‘’We willen voor MKB-bedrijven technologische ontwikkelingen mogelijk maken die bijdragen aan gezonde voeding en het voorkomen van voedselverspilling. De primaire focus ligt op het implementeren van het businessplan en het aantrekken van innovatieve bedrijvigheid. De visie van Food Tech Brainport is een visie die ik graag verder wil gaan uitdragen.’’, zegt Jos de Boer. Naast het aantrekken van nieuwe innovatieve technologieën, is Jos tevens verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van het bestaande netwerk, het vertalen van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen naar de organisatie en is hij het eerste aanspreekpunt van het stichtingsbestuur van Food Tech Brainport.

Over Food Tech Brainport
Om over 30 jaar nog genoeg voedsel te kunnen produceren voor iedereen ter wereld zijn meer duurzame, gezonde en betaalbare productie- en conserveringsmethoden nodig. Food Tech Brainport biedt bedrijven toegang tot faciliteiten, kennis, kapitaal en internationale netwerken om die technologische ontwikkelingen te versnellen. We dragen bij aan gezondere en circulaire voeding in de volgende technologiedomeinen: milde scheiding, milde conservering, benutten van alle grondstoffen uit het product, robotica, High Tech en sensoring.


Jos de Boer – Nieuwe directeur van Food Tech Brainport

KVO-Schouwen bedrijventerreinen juni

KVO-Schouwen bedrijventerreinen

Half juni hebben de periodieke schouwrondes op de bedrijventerreinen met de samenwerkende KVO-partners weer plaatsgevonden. Politie, brandweer, gemeente, parkmanagement en ondernemers maken dan gezamenlijk een inspectieronde en controleren op misstanden en zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Hiermee werken we continu aan een kwalitatieve- en veilige uitstraling van de bedrijventerreinen, hetgeen leidt tot een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. Schouwen gebeurt tenminste 2 keer per jaar, tijdens dag- en avondrondes. De KVO partners; politie, brandweer, gemeente, ondernemers en parkmanagement vergaderen daarnaast nog tenminste 4 keer per jaar om aan de hand van een plan van aanpak de continuïteit van kwalitatieve en veilige bedrijventerreinen te bewaken.

Hercertificering certificaat
In april 2019 is het Keurmerk Veilig Ondernemen certificaat opnieuw behaald en is geldig tot april 2022.

Bevindingen
Over het algemeen zien de terreinen er goed uit. Er zijn enkele zaken geconstateerd als kapotte (straatnaam)borden, scheef staande straatverlichting, zwerfvuil en op diverse plekken veel onkruid. De acties daarop zijn inmiddels uitgezet en waar nodig zullen ook ondernemers worden aangesproken om hun 'zaken' op te lossen. Goed om te zien dat veel ondernemers hun eigen terrein netjes onderhouden. Dat draagt enorm bij aan de uitstraling van de omgeving. 

Meldingen/tips
Als ondernemer kunt u ook uw steentje bijdragen om de bedrijventerreinen schoon, heel en veilig te houden. Zorg dat uw eigen terrein netjes op orde is en meld zaken die overlast veroorzaken in de openbare ruimte. Wij doen ons uiterste best om meldingen prioriteit te geven bij de gemeente.
Stichting Bedrijventerreinen Helmond staat tevens ten allen tijde open voor tips en ideeën omtrent de openbare ruimte op de bedrijventerreinen. parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl of 0492-792350.
Vernieuwde website "Alle lichten op groen"

Deze week werd de geheel vernieuwde website van "Alle Lichten op Groen" gelanceerd. Dit is een platform van samenwerkende partners in Helmond waar alle inspanningen rond verduurzaming bij elkaar komen. Iedereen kan een steentje bijdragen aan de klimaatambities van de stad.

Speciaal voor ondernemers biedt de website praktische tips van andere ondernemers, inspirerende voorbeelden en subsidiemogelijkheden. Daarnaast kunnen ondernemers via deze weg ook gebruik maken van de helpdesk van Stichting Bedrijventerreinen Helmond waar men terecht kan met vragen over duurzaam ondernemen.

2e fase werkzaamheden Varenschut

Bewoners informatiebrief


Geachte ondernemer,


Middels deze brief stellen wij u in kennis van het volgende.

Op dinsdag 11 juni 2019 starten wij met de 2e fase van de reconstructie van de Varenschut.
Als de werkzaamheden conform planning uitgevoerd gaan worden is deze fase gereed op 18 juli 2019.

Bereikbaarheid
Uw bedrijf zal conform onderstaande tekening bereikbaar blijven, bij de asfalteringswerkzaamheden zal er wel enige hinder optreden voor uw bedrijf. 
https://www.bedrijventerreinenhelmond.nl/media/a841b8f3-aee6-48bd-811f-d2c60a6d7430

Overlast
Er zal enige overlast ontstaan door onze werkzaamheden en de aanwezigheid van machines, vrachtauto’s e.d. Uiteraard zullen wij trachten om deze overlast tot een minimum te beperken.

Contact
Bij vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met onze uitvoerder Jan Zeelen welke te bereiken is op 06-82538432.

Wij danken u voor uw medewerking en vertrouwen op een prettige samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Namens BLM Wegenbouw BV

 J.(Jos) Tinnemans
Medewerker Bedrijfsbureau