Nieuws

Nieuwsbrief sluiten
Actueel
Archief

Nu ook meldpunt voor ondermijning op bedrijventerreinen

Niet pluis gevoelens op bedrijventerreinen? Daar kunnen ondernemers en medewerkers voortaan melding van maken via de app ‘Meld een Vermoeden’. Bijvoorbeeld als zij denken dat er op een bedrijventerrein iets gebeurt dat mogelijk in strijd is met wet- of regelgeving. De signalen worden nagetrokken en zo worden mogelijke misstanden voorkomen. De app is op 12 mei gelanceerd voor alle bedrijventerreinen in Helmond.

De app is alleen bedoeld voor ondernemers en werknemers op de bedrijventerreinen. Zij kregen vandaag een instructie over hoe de app te gebruiken en een toegangscode via de stichting Bedrijventerreinen Helmond.

Burgemeester Elly Blanksma: “Alleen sámen kunnen we ondermijning echt aanpakken. We hebben de ogen en oren van alle goedwillende mensen daarbij nodig. We proberen het melden zo gemakkelijk mogen te maken. Vandaar dat er nu ook een speciale app voor bedrijventerreinen is gemaakt. Ik roep ondernemers en hun medewerkers op: luister naar je onderbuikgevoelens. Wees alert en meld verdachte signalen altijd! Rare openingstijden, afgeplakte ramen, werkplaatsen waar niemand werkt: dit soort signalen zijn goud waard bij het veiliger maken van onze stad.”

Meldingen worden vertrouwelijk behandeld
Als een melding wordt gedaan via de Meld een vermoeden-app, komt deze bij de gemeente terecht. De gemeente neemt de melding vertrouwelijk in behandeling. Ze werkt hierbij samen met politie, justitie, de belastingdienst en andere organisaties. Er kan ook anoniem een melding worden gedaan. In dat geval kan de gemeente uiteraard geen terugkoppeling geven aan de melder over de ondernomen acties.

Meld-app voor bedrijventerreinen is onderdeel van strijd tegen ondermijning
De gemeente Helmond werkt al langer samen met de stichting Bedrijventerreinen Helmond, de politie en andere partners om ondermijning op bedrijventerreinen tegen te gaan. We spreken over ondermijning als de bovenwereld zich met de onderwereld vermengt. Denk aan drugshandel en -productie, mensenhandel en uitbuiting, witwassen van crimineel geld, verschillende vormen van fraude en cybercrime.

De app is een pilot project van twee jaar. Na deze periode bekijken de partijen of en in welke vorm deze aanpak wordt voortgezet.

Melden heeft altijd zin
Iedereen kan signalen van ondermijning ook nog steeds melden bij de politie, gemeente of via Meld Misdaad Anoniem. Bij een verdachte situatie of als u het vermoeden heeft dat in uw buurt criminele activiteiten plaatsvinden, kunt u dit melden bij de politie via 0900 88 44. Of via Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00.

                   

Rembrandtlaan 17 mei afgesloten

Afgelopen najaar zijn werkzaamheden uitgevoerd in de Rembrandtlaan en Rijpelbaan. Recent is gebleken dat op de Rembrandtlaan een deel van de deklaag van het asfalt loslaat. Dit wordt naar verloop van tijd erger, daarom is herstel noodzakelijk. Het betreft de Rembrandtlaan vanaf de rotonde tot aan de Rijpelbaan. Onderstaand een luchtfoto met daarop het werkvak.

17 mei volledig afgesloten

Aanstaande dinsdag, 17 mei 2022, wordt het betreffende stuk rijbaan gefreesd en opnieuw geasfalteerd. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is het betreffende weggedeelte die dag vanaf 7.00 uur afgesloten. De verwachting is dat aan het eind van de dag de werkzaamheden gereed zijn en het wegvak kan worden opengesteld.

Omdat de werkzaamheden kortstondig zijn wordt geen verkeersomleiding ingesteld.

Het verkeer wordt volgens deze te downloaden tekening en enkele verkeersregelaars uitgevoerd.

Op heterdaad betrapt!

Preventief beveiligen overbodig? Niets is minder waar!

Twee weekenden achter elkaar daders op heterdaad betrapt tijdens stelen katalysatoren en inbreken bouwterrein door cameratoezicht in combinatie met mobiele surveillant en aangehouden door snelle interactie met politie.


Top actie van onze beveiligingspartner Klaassen Total Security B.V. waarvan de mensen altijd waken over de Helmondse bedrijventerreinen en het gebied door en door kennen. Sluit je aan bij het beveiligingscollectief van Stichting Bedrijventerreinen Helmond i.s.m. Animale/Nico Klaassen, want hoe meer ondernemers meedoen, hoe meer inzet mogelijk is en de preventie groter en groter wordt.

Sluit je aan bij het beveiligingscollectief -->

Start grondstoffenrotonde geslaagd!

Woensdag 13 april is de eerste vrachtwagen van de Palletcentrale B.V. en R&L Recycling B.V. gaan rijden om hele en kapotte pallets, ICT en toners op te halen bij bedrijven op de Achterdijk, Zuiddijk, Waterdijk en Korte Dijk. Met dank aan de goede hulp van alle bedrijven is de vrachtwagen goed gevuld terug gekomen. 👌

𝗛𝗲𝘁 𝗿𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗮𝘁:120 pallets, 1,5 kuub ICT en 100 toners! Deze reststromen worden nu zo duurzaam mogelijk verwerkt.

Op woensdag 4 mei komen we weer langs vanuit Smart Synergy Helmond. 
Heb je dan iets liggen? Meld je aan bij: parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl 

Helmondse bedrijventerreinen toonaangevend voorbeeld veilig ondernemen!

Bedrijventerreinen Helmond hebben voor de 7e maal het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Dit keurmerk is een waardering voor onze bedrijventerreinen, waar sinds 2007 intensief wordt samengewerkt om de veiligheid op de bedrijventerreinen te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-certificaat te behalen is dat we als Stichting Bedrijventerreinen Helmond samen met gemeente, politie en brandweer, afspraken maken om overlast, criminaliteit, brandveiligheid en onderhoud & beheer aan te pakken. Dit levert een veiliger omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van. Keuker Veiligheidszorg Ondernemingen heeft dit proces onder auspiciën van MKB-Nederland begeleid.

Helmond loopt voorop
We hebben in 15 jaar tijd enorme stappen gezet. De samenwerking is naar een hoger level getild en dat is niet onopgemerkt gebleven. Met vooruitstrevende pilots in samenwerking met de gemeente Helmond en het Openbaar Ministerie zijn we in Helmond koploper en een toonaangevend voorbeeld voor vele andere bedrijventerreinen en gemeenten in Nederland.

Toonaangevende voorbeelden

 • De pilot ondermijning, een gezamenlijke en effectieve barrière tegen de georganiseerde (drugs)criminaliteit
 • Regionaal VeiligheidsLab Helmond (RVLH), waarin de camera-uitkijkcentrale is gevestigd
 • Toewijzing en inzet vanuit de politie, van een wijkagent puur voor bedrijventerreinen

Certificaat
Het nieuwe certificaat zal binnenkort worden uitgereikt en kan dan door alle ondernemers weer worden opgevraagd.

Uiteraard blijven er altijd wensen voor verbetering en blijven we daarom niet stilzitten.
In nauwe samenwerking met alle genoemde partijen werken we continu aan de ambitie om de best beveiligde bedrijventerreinen van Nederland te zijn. In Helmond doen we dat samen!

Hoe weet je of huurders of je buren geen drugscriminelen zijn? Themabijeenkomst SBH -->

Programma

18.50 – 19.00 uur: Inloop

19.00 uur: Start programma

 • Frits Rutten, Parkmanager Stichting Bedrijventerreinen Helmond
  Preventief risico’s verkleinen
  Pilot drugspreventie in vastgoed tussen SBH-Openbaar Ministerie-Gemeente Helmond: gestandaardiseerde huurovereenkomst incl. controle
 • Politie
  Signaleren en herkennen
  Een realistisch inkijkje in de wereld van (synthetische) drugslabs. Met voorbeelden uit de praktijk.

 • Abel Koppert/Alex van de Westerlo (Meld een Vermoeden & Gemeente Helmond)
  Meld een vermoeden
  Wat te doen bij vermoedens van criminele activiteiten in de omgeving.

21.00 uur: Einde bijeenkomst

Aanmelden vòòr 9 mei via: Parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl

Terreinbijeenkomsten ondernemers

De jaarlijkse bijeenkomsten voor ondernemers op de bedrijventerreinen staan weer gepland. Bij droog weer starten we met een wandeling om daarna gezamenlijk met een lunchbroodje geinformeerd te worden over de actuele projecten onder de vier kernthema's van SBH en bij te kletsen met collega-ondernemers.

Zorg dat je erbij bent! 

BZOB  28 juni   12.00 - 14.00 uur Acushnet - Heibloemweg 3
Hoogeind-De Weijer 29 juni  12.00 - 14.00 uur Oostendorp autogroep - Varenschut 5
Groot Schooten  05 juli 12.00 - 14.00 uur Safened - Hortsedijk 81
Helmond West  06 juli 12.00 - 14.00 uur  Munsters Metaal - Haagse Beemdweg 27

Aanmelden
Gelieve aan te melden via deze link of via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl

 

Smart Synergy Helmond – Samen slim gebruik maken van energie

We staan voor een grote uitdaging. Samen gaan we de energietransitie maken. Met Smart Synergy Helmond bundelen ondernemers en de gemeente Helmond hun krachten om het verduurzamen van onze bedrijventerreinen in stroomversnelling te brengen. Hoe dan? Met warmterotondes, een waterrotonde en een grondstoffenrotonde. We sparen energie, reduceren CO-2 en gebruiken kostbare grondstoffen opnieuw. Zo levert verduurzamen ook financieel wat op!

Een van de bedrijven die al aangehaakt is, is Arte Groep. Algemeen directeur Hugo van Osch zit in de stuurgroep van Smart Synergy Helmond. ‘Als ambassadeur van bedrijventerrein BZOB en bestuurslid van Stichting Bedrijventerreinen Helmond vind ik dat ik deze verantwoordelijkheid moet pakken. Samen kunnen we de wereld beter maken. Zo geven we onze kinderen een betere toekomst en laten we de wereld een stuk beter achter.’ Tegelijktijdig ziet hij ook financiële kansen voor de participerende bedrijven. ‘Als we een warmterotonde kunnen bouwen waarmee we meerdere bedrijven van warmte kunnen voorzien, dan is het zelfs goedkoper dan dat we allemaal gas blijven gebruiken via het gasnetwerk wat we nu hebben liggen!’

Meer dan alleen goed voor het milieu
Ook wethouder Serge van de Brug is enthousiast. ‘Als gemeente en bedrijfsleven staan we samen voor een opgave rondom duurzaamheid. Dit moeten we gezamenlijk aanpakken, want alleen kunnen we het niet. Ik vind het heel mooi om samen onze bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken.’ Deze ambitie is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor het vestigingsklimaat. ‘We zitten natuurlijk in de Brainport-regio waar veel vraag is naar bedrijventerreinen. Maar met de schaarste aan bouwgrond is het belangrijker dan ooit om onze bestaande bedrijventerreinen te verduurzamen en aantrekkelijk te houden voor de gevestigde ondernemers. Daar profiteren wij als regio van!’

Doe ook mee!
Hoe meer bedrijven er meedoen, hoe groter de impact. En, wie aanhaakt, bepaalt mee.
Wil jij ook meedoen als ondernemer? Slimmer omgaan met onze grondstoffen, CO-2 verminderen en reststromen opnieuw gebruiken? Ontdek dan onze projecten of neem contact op met parkmanagement@bedrijventerreinenhelmond.nl . Voeg in en draai mee!

 

Bijeenkomt grondstoffenrotonde "Achterdijk, Zuiddijk, Kortedijk, Waterdijk

Is jouw bedrijf gevestigd op de Achterdijk, Zuiddijk, Kortedijk of Waterdijk?

Kom dan naar de bijeenkomst "Grondstoffenrotonde" op vrijdag 18 februari aanstaande bij Sherart.

Aanmelden via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl

BOOST

In de arbeidsmarktregio Helmond- de Peel, bestaande uit de gemeente Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren wordt door het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs samengewerkt met als doel de regio sterker te maken. Een van de speerpunten uit deze samenwerking is het stimuleren van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Voor dit thema, waarbij (persoonlijke) ontwikkeling centraal staat wordt via de campagne ‘Welkom in Kansrijk’ aandacht gevraagd. Als onderdeel van het aanjagen van deze ontwikkeling is het initiatief BOOST opgericht in het najaar van 2021.

Met een team van loopbaanadviseurs en talentverbinders, een fysieke locatie op de Brainport Human Campus en de website www.mijnboost.nl is BOOST een laagdrempelig, onafhankelijk, fysiek én online loopbaanloket. Inwoners kunnen er terecht voor loopbaanbegeleiding, het in beeld brengen van hun talenten, hulp bij het vormgeven van hun CV, opleidingsmogelijkheden en beschikbare subsidies. Werkgevers kunnen in gesprek gaan met een collega van BOOST om te kijken naar het ontwikkelpotentieel en -perspectief van personeel. Wij kunnen ook naar uw bedrijf komen voor zogeheten koffiebreaks en gaan dan in gesprek met de werknemers.  

De tijd dat iemand 40 jaar bij een bedrijf blijft werken, is voorbij. Er is krapte op de arbeidsmarkt. Het is voor iedereen van belang om je te blijven ontwikkelen. Voor de individuele medewerker, maar ook voor bedrijven die afhankelijk zijn van menselijk kapitaal.  Maar hoe doe je dat als bedrijf of als inwoners. Waar begin je? Welke kant wil je je op ontwikkelen? Welke regelingen zijn er? Wat past bij je? BOOST kan de partner zijn die bedrijven en/of inwoners daarmee helpt. Met BOOST krijgt je ontwikkeling een boost!

Nieuwsgierig wat we voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op, via  info@mijnboost.nl of vul het contactformulier in https://mijnboost.nl/  Wij nemen dan op korte termijn contact met u op.