Bedrijventerreinen voorzien in veel werkgelegenheid en vragen om een goede uitstraling, veilige werkomgeving en een goede bereikbaarheid. Stichting Bedrijventerreinen Helmond zet zich tevens in om de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven te versterken. Als stichting hebben wij vooral een ondersteunende rol en zijn we in die hoedanigheid bij diverse projecten betrokken en hebben zitting in de regiegroep Arbeidsmarkt & Onderwijs.